Výrobní i obchodní firmy si obvykle najímají pro přepravu materiálu a zboží specializované dopravní společnosti. Dokonce i logistické firmy mají vlastní nákladní auta velice zřídka. Komplexní statistiky neexistují, ale například podle dva roky starého průzkumu společnosti Gefco využívala tehdy pouze vlastní dopravu jen dvě procenta výrobních firem a naprostá většina transport outsourcovala.

Z šetření, které nyní provedl měsíčník Logistika, vyplývá, že se situace mění a řada firem alespoň částečně přechází na vlastní dopravu, nebo o tom přinejmenším uvažuje. Za touto změnou stojí nedostatek pracovních sil a v případě e-shopů často i marketing a snaha zlepšit zákaznické služby. Několik oslovených firem se navíc odmítlo k tomuto tématu vyjádřit s tím, že se jedná v současnosti o citlivé téma. To jen dokládá fakt, že řada společností strategii k dopravním službám aktuálně zvažuje.

Internetové rozvozy

Jednou z oblastí, kde se trend vlastní dopravy nejvíc rozjíždí, je rozvoz zásilek z internetových obchodů. Mlékárna rodiny Němcových z Radonic tak dokonce zachránila svůj byznys, jak nedávno popsaly Hospodářské noviny. Když její balkánský sýr přestal odebírat hlavní zákazník, potřebovala "zalátat" velkou mezeru. Tou se stalo vytvoření e-shopu s vlastním rozvozem. K podobnému kroku se ale uchýlily i další mlékárny, a tak Němcovi oslovili jiné menší zemědělce a zřídili rozvážkovou službu Nákup z farmy. Ta dnes doručuje široký sortiment až do domu nebo na jednu z 1600 pravidelných zastávek.

E-shopy začínají s vlastním rozvozem většinou v Praze, kde je největší kupní síla a také nejhustější pokrytí, takže auta lze poměrně rychle vytížit tak, že se jim vyplatí. Jedním z nich byla loni on-line lékárna Pilulka.cz. "Nebylo to rozhodnutí plynoucí z nedostatku řidičů na trhu, což je informace, kterou samozřejmě vnímáme z trhu. Důvod byl čistě obchodně orientovaný. Jen po stránce marketingu to vypadá několikanásobně lépe, pokud vám produkty z naší nabídky přiveze řidič oblečený v 'dresu' Pilulka než třeba řidič PPL. Navíc v roce 2017 lidé ocení především rychlost, ale také možnost vynesení zásilky až do bytu a další servis, který jsme schopni poskytnout díky dopravě," vysvětluje Michal Hanáček, ředitel společnosti Pilulka Distribuce.

Ta má aktuálně vyšší jednotky aut a řidičů, kteří jezdí po Praze a blízkém okolí ve třech hodinových pásmech a doručují i do jedné hodiny. Vedle toho využívá po Česku balíkové přepravce anebo síť několika desítek vlastních lékáren, kde si lze zboží také vyzvednout. Aktuálně firma připravuje rozvoz vlastními auty i v dalších městech a chce přidat více časových pásem.

Podobné důvody jako v případě Pilulky vedly k založení vlastní rozvozové flotily, či zatím spíš flotilky, i e-shop Spokojený pes. "Hlavním důvodem pro realizaci vlastní dopravy pod značkou Rychlý pes byla snaha zvýšit kvalitu samotné služby doručení a mít možnost ovlivnit podobu celé cesty zákazníka od objednání na e-shopu až po fyzické předání zásilky," popisuje majitelka e-shopu Soňa Fialková. Podle ní je samotný okamžik předání zásilky velice důležitý a v řadě případů ovlivní to, jak zákazník on-line obchod vnímá, jestli se do něj vrací a doporučí ho svým známým.

Dalším faktorem, který přispěl k rozhodnutí pořídit si vlastní auta, bylo to, že firma už měla v Praze dostatečný počet zásilek, takže se vlastní rozvoz stal ekonomicky efektivní variantou. Spokojený pes má v současnosti dvě vlastní auta a dva řidiče na plný úvazek a vedle nich samozřejmě nabízí i doručení přes klasické balíkové přepravce. Do konce roku ale firma uvažuje o rozšíření rozvozů za hranice Prahy, a tím pádem o navýšení počtu aut.

E-shop denně monitoruje spokojenost zákazníků a úspěšnost doručení. "Realizovali jsme i akci, kdy celý den zásilky rozvážel přímo management Spokojeného psa, abychom i v reálu viděli, jak celý proces probíhá. Zatím vše nasvědčuje tomu, že současný směr je správný. Rychlého psa považujeme za naši významnou konkurenční výhodu, neboť nejen v našem oboru, ale napříč celým on-line trhem není příliš mnoho hráčů, kteří by byli schopni podobnou službu realizovat," tvrdí Soňa Fialková.

Složitější potraviny

Tato výjimečnost ale neplatí u rozvozu potravin, který je kvůli vyšším nárokům na kvalitu a uchování zboží náročným segmentem distribuční logistiky. Vlastní vozy tak často mají jak velkoobchodníci typu Makro, Bidvest či JIP, tak B2C e-shopy. Například Koloniál.cz využívá jen vlastní řidiče a auta, která jsou speciálně uzpůsobená pro udržení potravin ve třech teplotních režimech i během rozvozu.

O změně firma neuvažuje, přestože pociťuje nedostatek volných pracovníků na trhu práce, a jak říká marketingový ředitel Koloniál.cz Ondřej Tomeš, je stále obtížnější najít spolehlivé řidiče.

"Nároky na naše zaměstnance jsou větší než na běžného řidiče. Zákazníkům vynáší těžký nákup až ke dveřím, musí ho umět správně zkompletovat z jednotlivých teplotních zón, samozřejmostí je také reprezentativní vystupování. Naprosto klíčová je i bezproblémová souhra řidiče, dispečinku a centra péče o zákazníky, do které se třetí strana obtížně zapojuje," říká Ondřej Tomeš. Právě proto si firma zajistila dohled nad tímto procesem, kdy povinnosti řidiče přesahují pracovní náplň u běžných dopravců.

Podobně jako Koloniál i některé další e-shopy za příplatek nabízejí v rámci vlastního rozvozu dodatečné služby, jako je vynesení zboží až do patra nebo jeho instalaci. Třeba prodejce elektroniky Datart má vlastní dopravu právě pouze pro doručení velkých spotřebičů. Podle tiskové mluvčí firmy Ivy Pavlouskové tak chce zákazníkům garantovat kvalitu jak samotné dopravy, tak i doprovodných služeb. "Používáme k tomu speciálně upravená auta, která mají zvláštní vytápění či polstrování, aby spotřebiče při převozu netrpěly. S vozy jezdí naši speciálně proškolení zaměstnanci, kteří jsou zároveň odborníky na elektroniku. Nový spotřebič vyneseme až do bytu, kde ho zapojíme a předvedeme, následně po sobě uklidíme, odvezeme obaly a v případě zájmu i starý spotřebič k ekologické likvidaci," dodává Pavlousková.

Průkopníkem vlastní dopravy mezi českými e-shopy je ale Alza, která tuto možnost zařadila do své nabídky už před třemi lety. Letos její flotila narostla a překročila desítku dodávek, přičemž během špičky si půjčuje i další auta. Alza Express funguje zatím také jen v Praze a okolí, firma ale uvažuje o rozšíření do dalších částí Česka. Loni v prosinci pak vlastní rozvážku spustila i v Bratislavě a v Praze rozšířila možnosti dopravy o verzi XXL. Ta zajišťuje doručení větších spotřebičů, které řidiči v případě zájmu i nainstalují a odvezou staré.

Problematický nárůst balíkovek

Kromě České pošty jsou vlastní řidiči a nákladní vozy výjimkou u balíkových doručovatelů. Outsourcing využívá naplno také největší soukromá balíkovka PPL. "Doposud šlo o nejekonomičtější a nejflexibilnější přístup pro společnost našeho typu, která provozuje více než 1500 nákladních aut a dodávek. Vlivem současného nedostatku dopravních kapacit ale nevylučujeme, že zahájíme postupnou konverzi k modelu vlastního fleetu v kombinaci se silnými a zodpovědnými externími dodavateli," připouští ředitel firmy Petr Chvátal.

Přeprava balíků rychle narůstá, podle Chvátala je to u PPL až o 30 procent ročně. "V kombinaci se značnou inflací personálních nákladů nedovolují tuto situaci ignorovat. Nedostatek řidičů trápí stále všechny dopravní společnosti a s největší pravděpodobností bude dále zásadně ovlivňovat rozvoj v naší oblasti," dodává Chvátal. Firma proto rozšiřuje i alternativní způsoby doručení a podávání zásilek přes síť partnerských poboček a připravuje se, že bude v předvánoční sezoně rozvážet sedm dní v týdnu. Nicméně právě vlastní doprava by mohla být jednou z cest, jak by se firma vyhnula problémům s nedostatkem řidičů, kterým čelí dopravci, a mohla by si vlastní pracovníky lépe kontrolovat a motivovat k efektivnější práci.

Vlastní just-in-time

Vlastní nákladní flotila není běžná ani u výrobních firem. Výrobce obalů a obalových materiálů TART řeší denně přepravu zásilek mezi svými výrobními závody, logistickými a distribučními centry a zákazníky v rámci střední Evropy. Denně přepraví více jak 150 zásilek od malého balíku až po celokamionové dodávky. Vedle outsourcingu má ale TART i vlastní vozidla, která využívá především pro obsluhu zákazníků v rámci nepřetržitého servisu dodávek just-in-time. A také pro interní logistiku v rámci skupiny, jak vysvětluje obchodní ředitel společnosti Jan Halbich.

Vliv nedostatku řidičů zatím firma pociťuje jen nepřímo. "Pro outsourcing máme vytipovány malé přepravní společnosti, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Nedostatek a kvalitu řidičů pociťujeme zprostředkovaně přes kvalitu služby zejména v oblasti přepravy kusových a balíkových zásilek," dodává Jan Halbich.

Coca-Cola HBC se před pár lety rozhodla svěřit až na výjimky dopravu externím společnostem. V současnosti využívá vlastní vozy jen pro převozy zboží mezi výrobním závodem v pražských Kyjích a nedalekým distribučním centrem v Horních Počernicích. A také několik 15tunových vozidel v Praze a Brně pro sekundární distribuci. "Jsou pořád vytížené, jezdí neustále dokolečka a jsou tak stále vysoce efektivní. Ostatních asi 300 vozů, které využíváme pro sekundární distribuci, je outsourcovaných. V rámci primární distribuce děláme denně 100 až 200 přeprav podle sezonnosti. Nejvyšší body sezony jsou pro nás před Velikonocemi, pak léto a před Vánocemi. Kvůli sezonnosti potřebujeme vysokou variabilitu a na to jsou třetí strany ideální," říká Jan Turek, šéf řízení dodavatelského řetězce Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Důvodem je hlavně vytížení na zpáteční cestě. Zatímco dopravci si aktivně hledají náklad pro další trasy, pro výrobce je to zbytečná komplikace. Bez toho by ale vytížil jen každý třetí či čtvrtý kamion prázdnými obaly. "Když tendrujeme nějakou trasu, tak v tom dopravci zohlední, že mají práci na cestu zpátky, takže nám ve finále nabídnou lepší sazbu, než za kolik bychom to odjeli my sami," vysvětluje Turek.

I on ale připouští, že to kvůli nedostatku řidičů není v současnosti zas tak jednoduché - především u sekundární distribuce, tedy přímého rozvozu menším zákazníkům. "U primární distribuce ne, ale u sekundární je to 'ořech'. Řidiči na trhu nejsou a při našem rozvozu je to také hodně o manuální práci, kdy vykládají balíky zákazníkům a u toho řídí. Vedle toho musí umět i spoustu dalších věcí. Třeba se musí vyznat ve zboží, musí také umět obsluhovat handheld, protože jsme propojení on-line a tiskneme zákazníkům na místě čistou fakturu. Sehnat takového člověka tak dnes není jednoduché, aktuálně bojujeme s přepravními kapacitami. Proto stále uvažujeme o všech možných variantách, včetně částečných vlastních kapacit," říká Jan Turek.

Tyto nedostatky zatím nepociťuje výrobce a dodavatel vozíků a dalšího skladového vybavení Jungheinrich. Při svém příchodu na český trh před 25 lety si firma našla externího dopravce, se kterým spolupracuje až do současnosti. "Dlouhodobé spojení má pro nás řadu výhod. Řidiči nákladních vozů perfektně znají naše zákazníky i naše vozíky. Nemusíme se tak obávat špatné manipulace se stroji a řidiči jsou schopni vozíky zákazníkovi předat a ukázat základy jejich obsluhy. Přeprava velkých strojů navíc vyžaduje určitá specifika, díky kterým je dobré přenést tuto činnost na zkušeného externího partnera," říká mluvčí společnosti Jungheinrich Martin Koudelka.

Půjčovna vozů pro dopravce

Řada laiků netuší, že vlastní vozy jsou poměrně výjimečné i u logistických firem. Důvodem je mimo jiné to, že se většinou chtějí soustředit na skladové a spediční služby a na IT integraci celého řešení. Se zavedením vlastní nákladní flotily ale přichází i nutnost zaměstnat techniky a manažery dopravy, což znamená de facto zřízení celého nového oddělení.

Třeba český Yusen objednává vnitrostátní i mezinárodní přepravy jen u smluvních partnerů. "Vlastní motorová vozidla v současné době využíváme pouze na takzvaný shunting v rámci interní logistiky pro automobilku v zóně v Kolíně-Ovčárech. Jedná se o speciální terminálové tahače na přetahování návěsů k rampám, respektive dokům," říká Ivo Budař, manager international transport ve společnosti Yusen Logistics (Czech).

Stejně tak nemá vlastní vozy ani jeden z největších evropských silničních přepravců DB Schenker. V rámci celoevropské sítě firma využívá 40 tisíc smluvních dopravců, které nyní zapojuje do digitální spediční platformy, na které se sdílejí zásilky a volné přepravní kapacity. Nedostatek řidičů ale doléhá i na Schenker, nicméně proti nejhoršímu se pojistil už v roce 2005. "V tomto roce jsme začali budovat takzvaný pool charterových kamionů, které tým dispečerů vytěžuje exkluzivně jen na našich vlastních zakázkách," uvádí Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker.

I mezi logistickými firmami je ale mnoho těch, které si velkou část dopravy zajišťují vlastními zdroji. Třeba Geis si sice najímá všechny dodávky, pro paletovou přepravu má už ale částečně vlastní nákladní vozy s nosností kolem pěti až sedmi tun. "U celovozových zásilek a noční kamionové přepravy mezi našimi pobočkami pak razíme cestu, že je velice důležité mít výraznou část pokrytou vlastními prostředky. Velice se nám to osvědčilo, když byla krize kapacit na dopravním trhu, kdy si dopravci vyloženě vybírali zajímavé trasy," vysvětluje Daniel Knaisl, jednatel české, slovenské a polské pobočky skupiny Geis. A dodává, že na krátké vzdálenosti pak smluvní dopravci neúměrně šponovali ceny. To ale s vlastními kamiony, které pokrývají to nejdůležitější a pro dopravce nejméně lukrativní, odpadá. Dnes jich má Geis kolem stovky.

Podobně jako u on-line supermarketů provozují z velké části své vozy také logistické firmy, které se zaměřují na potraviny. MD logistika využívá kolem 170 tahačů s návěsy ve zvláštním teplotním režimu, 15 distribučních vozidel a smluvní dopravce si najímá spíš výjimečně.

Rovněž firma ESA logistika má vlastní vozový park, který čítá kolem 250 vozů, a služby dopravních firem využívá spíš k dokrytí potřebné kapacity během sezony nebo pokud je potřeba speciální technika.

"Někteří naši klienti přímo vyžadují zajištění dopravy nebo její části našimi vozidly. Poskytujeme mnoho dalších logistických služeb a zejména u kombinace dopravy a například skladování je tento požadavek u velkých klientů častý," říká Petr Vrbický, manažer dopravy a spedice ESA. Přístup firmy je navíc specifický v tom, že vlastní vozy dopravcům někdy dokonce pronajímá.

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Logistika