Návrhy jsou součástí rozsáhlé iniciativy Evropa v pohybu, kterou Evropská komise schválila. Jde o soubor opatření, která mají podpořit modernizaci mobility a dopravy. Navrhovaná zlepšení se týkají zvýšení bezpečnosti provozu, spravedlivějšího výběru poplatků na silnicích, snížení emisí CO2, znečištění ovzduší a dopravního přetížení nebo zajištění náležitých pracovních podmínek a doby odpočinku.

„Evropská unie má jedinečnou příležitost vést modernizaci silniční dopravy nejen doma, ale i ve světě. Naše reformy položí základ pro standardizované digitální silniční systémy, spravedlivější sociální podmínky a prosaditelná tržní pravidla. Pomohou snížit socioekonomické náklady dopravy, jako jsou čas strávený v provozu, úmrtí a závažná zranění na silnicích nebo zdravotní rizika plynoucí ze znečištění a hluku," řekla komisařka pro dopravu Violeta Bulcová.

Evropské mýto pro osobní i nákladní automobily má členským zemím společně také umožnit započítání nákladů na životní prostředí a náklady vyplývající z přehuštění dopravy. Při určování výše mýtného tak mají úřady zohledňovat například míru emisí CO2 u jednotlivých modelů automobilů, ale také třeba míru hluku.

Komisařka Bulcová zdůraznila, že nový návrh neznamená, že by EK nařizovala členským zemím zavést mýto. Toto rozhodnutí je nadále na nich. Komise chce jen zavést jednotné podmínky v případě, že tak členské země již učinily, nebo se k tomu chystají.

Státy mají mít i nadále volnost v rozhodnutí, zda zavedou mýtný systém, nebo dodatečnou ekologickou daň. Ty země, které už mýtné systémy mají nebo se pro ně rozhodnou, se budou muset od roku 2023, respektive 2027 řídit novými jednotnými celoevropskými pravidly. To mimo jiné znamená, že všechna mýta v Evropě budou evidována digitálními systémy.

Komise tvrdí, že její návrh „zvyšuje vzájemné propojení mýtných systémů tak, aby bylo možné využívat silnic po celé EU bez vyřizování různých administrativních formalit“.

Proti „nomádům“

Evropská komise chce zároveň tvrději postupovat proti mzdovému dumpingu v sektoru kamionové dopravy, což bude vyžadovat upřesnění příslušné evropské směrnice. Zamezeno má být například fenoménu takzvaných „nomádů“, tedy řidičů, kteří jsou prakticky neustále na cestě po Evropě a nevracejí se do své domovské země.
Podle nových pravidel by například řidiči museli dostávat minimální mzdu země, ve které působí, v případě, že by mimo vlast strávili tři a více dní "během daného kalendářního měsíce".

Podle agentury DPA komise tímto opatřením vyslyšela stížnosti zemí, jako jsou Německo a Francie, jejichž podnikatelé v dopravě si stěžovali na konkurenci ze strany výrazně hůře placených východoevropských řidičů. Řada zemí z východní části EU navržené opatření ale v minulosti odmítala s tím, že jde o protekcionismus a že odporuje pravidlům jednotného trhu.

Komise by také chtěla snížit počet dní, po které by dopravce mohl po doručení mezinárodní zakázky přepravovat další zásilky v členském státě, ve kterém nemá sídlo. Z dosavadních sedmi dní by podle nových pravidel takzvanou kabotáž mohl provozovat jen pět dní. Na rozdíl od současného stavu by ale mohl místo tří provézt neomezený počet kabotážních přeprav.

Řidiči nákladních automobilů by podle návrhu EK museli také pravidelně odpočívat. Mimo svou kabinu by museli strávit po šesti dnech práce 45 hodin.

Mobilita výrazně ovlivňuje každodenní život lidí a přímo v EU zaměstnává více než 11 milionů osob.

Související