Snižování emisí v rámci koncernu DHL se dotkne i skladování.
Snižování emisí v rámci koncernu DHL se dotkne i skladování.
autor: DHL

Úsilí o ochranu klimatu DHL promítne jak ve vlastních aktivitách, tak i v činnosti svých subdodavatelů dopravních služeb. Stejně tak plánuje rozšířit své portfolio ekologických produktů a služeb, jimiž pomůže zákazníkům dosahovat jejich vlastních cílů v oblasti ochrany klimatu.

Logistiky s nulovými emisemi chce DHL dosáhnout postupně. Do roku 2025 má logistický provider v rámci svého programu GoGreen dosáhnout čtyř milníků. Snížení globálních emisí o 50 procent oproti roku 2007, doručování 70 procent zásilek dopravními prostředky s nulovými emisemi, zvýšení nabídky ekologických řešení na polovinu z celého portfolia a proškolení 80 procent zaměstnanců firmy na specialisty GoGreen. Společnost také plánuje zasadit milion stromů ročně pro kompenzaci vytvořených emisí.

„Cíle programu GoGreen jsou závazné pro všechny divize a pobočky na celém světě. V oblasti skladování a logistiky v České republice se nám daří úspěšně snižovat emise oxidu uhličitého optimalizací přepravních tras a snižováním energetické náročnosti skladů. K maximální provozní hospodárnosti vozového parku přispívají kromě vyspělých telematických systémů vozidel pro sledování spotřeby paliva, pohybu vozidel i způsobu řízení řidičů také navigační terminály s obousměrnou komunikací a dokonalým propojením s naším přepravním systémem,“ vysvětluje Pavel Šubrt, obchodní ředitel DHL Supply Chain Česká republika.

Společnost DHL postavila svůj program GoGreen na ochranu životního prostředí na dvou základních principech: „burn less“ (méně spalování) a „burn clean“ (čisté spalování). Přístup „burn less“ se zaměřuje na snižování spotřeby energie bez změny zdroje energie. Do této kategorie patří například opatření na zvyšování užitečné hmotnosti a přepravní kapacity vozidel. Princip „burn clean“ zavádí do praxe využívání ekologických zdrojů energie a paliv, například elektromobilů pro přebírání a doručování zásilek.

Autoři: Vojtěch Kolář