V těchto dnech (22.-23.11.) se v Česku koná poslední letošní kolo certifikačních zkoušek Evropské logistické asociace (ELA). Její počátky spadají do roku 1997, kdy byla založena Evropská certifikační rada pro logistiku (ECBL), která koordinuje a dohlíží na celý proces. V České republice funguje certifikace ELA již šestým rokem, zajišťuje ji Česká logistická asociace (ČLA) a tento listopadový termín je posledním před významnou inovací celého systému.

Jednak dojde k aktualizaci a doplnění databáze otázek testů o nové, které reagují na vývoj logistických procesů a řešení. Hlavní inovací je ale harmonizace certifikace s Evropskými kvalifikačními rámci (EQF), jak popisuje Kamil Slavík, předseda Národní certifikační rady (NCR), vicepresident ČLA a člen ECBL Board v Bruselu. Nové standardy jsou podle něj již hotové.

Na rozšíření a aktualizaci databází otázek pracovali nejen odborníci ze všech členských zemí ELA, ale i akademici z řady univerzit. Pro organizaci certifikačních zkoušek to bude představovat řadu změn, mimo jiné se bude jednat o nová schémata testů, která budou rozřazena do čtyř skupin a celkem devíti modulů, neboli oblastí, které by měl logistický pracovník nebo manažer ovládat.

„Proto věříme, že tyto inovace a harmonizace umožňující větší zviditelnění odpovídající kvalifikace logistiků jak na trhu práce, tak v samotných firmách zvětší zájem o ELA ECBL i v naší republice,“ říká Kamil Slavík.

Termíny pro příští roku uvede Česká logistický asociace v únoru na svých webových stránkách. Letos byly tři.

„I v letošním roce prošla úspěšně certifikací řada logistických pracovníků a jsme v ČLA potěšeni, že všichni letos uspěli. Na nedávné konferenci SpeedChain v Břevnovském klášteře došlo ke slavnostnímu předání ECBL Certifikátů společně s odznaky pěti logistikům,“ dodal Slavík.

I mimo Evropu

Certifikace se podle něj rozšiřuje i mimo Evropu. Zkoušky je možné složit také v Číně, Indonésii, Jižní Africe, Kazachstánu a Egyptě. V Evropě je pak aktivní Rakousko, Belgie, Česká republika, Nizozemsko, Španělsko, Ruská federace, Finsko, Irsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švýcarsko, Švédsko, Velká Británie a Itálie.

Česká republika má v současné době přibližně 60 certifikovaných logistiků. Velká část jich je ze Škody Auto, další pak například z DHL, Univerzity Pardubice, ICZ nebo Shell.

Tato čísla jsou podle Slavíka srovnatelná například se Švédskem či Finskem, jinak jsme ale pod průměrem evropských zemí. Mezi úspěšnější státy patří Švýcarsko, Nizozemsko a Velká Británie. Velký nárůst je v posledních letech v Polsku, které se již dostalo na druhou příčku s více než tisícovkou certifikovaných logistiků. „S ohledem na snahu udržet v našem regionu logistiku na konkurenční úrovni máme v České republice dost co zlepšovat,“ řekl Kamil Slavík.

Skladba zájemců o evropské certifikace zůstává beze změny a počty absolventů poslední dva roky víceméně stagnují. „Proto již druhým rokem v celoevropském týmu pracujeme na nových věcech i rozšíření produktů certifikace. V loňském roce se v několika zemích nastartoval projet tzv. kandidátů cESLog a cEJLog. Jedná se o spolupráci s vysokými školami, kde je nejúspěšnějším absolventům logistických specializací na úrovni bakalář nebo magistr přiznán kandidátský certifikát bez certifikačních zkoušek. Důležitým předpokladem k jeho vydávání je pro konkrétní školu úspěšná akreditace, která ověřuje shodu vzdělávacích předmětů s ECBL evropskými osnovami. V České republice již jednáme s několika vysokými školami a předpokládáme dokončení akreditací v příštím roce,“ uvedl Kamil Slavík.

Úrovně certifikací a řízení

V České republice je možné (v souladu se standardy ECBL) získat certifikaci v kategorii EJlog (junior) a ESlog (senior), které se liší požadavky na kvalifikaci uchazeče a úroveň jeho teoretických i praktických znalostí.

Kategorie EJlog je určena pro manažery na základním stupni řízení, jako jsou například vedoucí výrobních úseků, mistři, dispečeři a plánovači. Kategorie ESLOG je určena pro manažery na středním stupni řízení odpovědné za plánování a řízení logistických řetězců nebo jejich částí, případně pro odborné pracovníky připravující se na vyšší řídicí pozice v oblasti logistiky. Typickými pozicemi uchazečů o certifikát v této kategorii jsou vedoucí oddělení (dopravy, skladového hospodářství, podnikové logistiky, plánování apod.) a vedoucí logistických provozů (distribuční sklad, logistické centrum apod.).

Certifikační řízení se skládá z písemného testu, kdy otázky jsou v angličtině, odpovídat pak je možné v češtině nebo angličtině. V případě potřeby je možné využít slovník či požádat o překlad dozorující osobu.

Zkouška EJlog se skládá z dvou povinných a dvou volitelných 60minutových modulů, v každém z nich uchazeč odpovídá na 10 otázek zaškrtnutím jedné ze čtyř správných odpovědí. V druhé části modulu jsou čtyři otázky vyžadující kratší písemnou odpověď.

Zkouška ESlog se skládá ze třech povinných a tří volitelných 60minutových modulů, v každém z nich uchazeč odpovídá na 10 otázek zaškrtnutím jedné ze čtyř správných odpovědí. V druhé části modulu jsou čtyři otázky vyžadující kratší písemnou odpověď. Třetí částí je vypracování dvou písemných esejí na dvě témata, která jsou volitelná ze sedmi stanovených oblastí a na každou esej je stanoven čas 60 minut.

Související