AWT ve spolupráci s mateřskou společností PKP Cargo zvyšuje počet přeprav po železnici zejména z České republiky, Slovenska a Polska do zemí jižní Evropy, především Slovinska a Itálie. Meziročně se objem přeprav v tomto směru navýšil o 10 vlaků týdně.

Nově AWT zajišťuje všechny tyto přepravy v celém úseku a navíc většinu v režimu just-in-time. Společnost na jih Evropy přepravuje zejména kontejnery, chemii, auta a ocel. Tranzitní čas například ze Slovenska do italského Livorna nebo Parmy se pohybuje kolem 22 hodin a do slovinského Koperu přibližně 24 hodin.

„Strategií AWT je postupně snižovat závislost na přepravách uhlí a dalších tuhých paliv a hledat nové zakázky právě v přepravách chemie, automotive a intermodal. S kombinovanou dopravou máme dlouholeté zkušenosti, viz naše pravidelná spojení s přístavy v Jaderském a Severním moři, a vidíme v ní velkou budoucnost. Zde můžeme využit i potenciálu našeho terminálu v Paskově, jednoho z nejvýznamnějších otevřených intermodálních překladišť ve střední Evropě, který plánujeme do konce roku 2018 zmodernizovat a rozšířit téměř na dvojnásobek,“ dodává Viktor Bystrian, obchodní ředitel skupiny.

V rámci přeprav pro automobilový sektor zde AWT plánuje meziročně téměř trojnásobný nárůst objemu, kdy v roce 2016 chce převézt v rámci Evropy téměř 280 tisíc aut, které přepraví do zemí EU téměř 1500 vlaků.

Související