Nasazením řízeného skladu by mělo dojít ke značnému snížení nákladů na skladování materiálu a výrobků, i zrychlení vychystávání na expedici.
Nasazením řízeného skladu by mělo dojít ke značnému snížení nákladů na skladování materiálu a výrobků, i zrychlení vychystávání na expedici.
autor: aimtec

Hlavním požadavkem firmy bylo, aby v rámci řešení byla expediční zakázka složená ze dvou částí v celém procesu uskladnění a následné expedice kompletní. Celý projekt odstartoval na začátku listopadu 2015 a je rozdělen do tří fází. V první došlo k označení nového regálového skladu pro expedici, kde jsou uloženy finální produkty, které se posílají zákazníkům, případně sesterským společnostem. Každé balení vrat složené ze závěsu vrat a zárubně představuje jednu manipulační jednotku. Na základě předem nastavených rozměrů každé manipulační jednotky je SappyWMS schopné rozpoznat, kolik skladových míst zabere jedna jednotka.

Předmětem druhé fáze, která se uskuteční v průběhu února, bude automatizace procesů k odvedení finálních výrobků včetně přeprodeje německému mateřskému závodu. Vrata přitom stále zůstanou ve stejném skladovém komplexu. Tento proces se skládá ze šesti dílčích kroků, pracných a časově náročných pro manuální zadávání. Proto bude vše automatizováno, aby dílčí procesy probíhaly na základě jednoho vstupu. Ve třetím kroku implementace bude optimalizován sklad finálních výrobků podle rozměrů jednotlivých vrat a volné kapacity skladových míst. Po naskenování manipulační jednotky nabídne systém pozici, kam by se měla vrata uskladnit v závislosti na jejich rozměrech.

Hlavním přínosem řešení by měl být on-line přehled o úrovni zásob pro český i německý trh, které jsou uložené v jednom skladovém komplexu. Dalším důležitým přínosem je optimalizace skladových míst v chaoticky řízeném skladu. Na základě rozměrů jednotlivých balíků bude po naskenování vypočteno optimální skladové místo tak, aby byla kapacita skladu maximálně využita. To do budoucna umožní skladovat více balíků.

Po nasazení SappyWMS by také mělo dojít ke značnému snížení nákladů na skladování výrobního materiálu, finálních výrobků i usnadnění a zrychlení vychystávání na expedici. Nastavené řešení v expedičním skladě bude možné případně rozvíjet o optimalizaci materiálových toků zásobování výroby a vstupních materiálů nebo o vedení obalových kont formou manipulačních jednotek.

Autoři: Vojtěch Kolář