Když se během světové finanční krize začaly propadat evropské ekonomiky, jedinou zemí, ve které úroveň HDP v průměru na jednoho obyvatele neustále rostla, bylo Polsko. Zatímco německá ekonomika v roce 2009 klesala více než o pět procent, v Polsku pokračoval pozvolný růst na úrovni 2,6 procenta.

Ekonomická stabilita země umožnila polské vládě v minulé dekádě investovat ve velkém do rozvoje infrastruktury, což má dodnes pozitivní vliv na příliv investic především v oblasti průmyslových a logistických nemovitostí. Jen v minulém roce byly v Polsku uzavřeny smlouvy na pronájem téměř 2,2 milionu metrů čtverečních moderních průmyslových prostor a v současnosti je ve výstavbě okolo dalšího milionu čtverečních metrů. Ke konci roku tak Polsko nabízelo na osm milionů metrů čtverečních moderních průmyslových prostor.

"Za to, že se z Polska pozvolna stává hlavní evropský logistický hub, mohou dva faktory. Zaprvé je to ekonomická stabilita země, která přetrvávala i během světové ekonomické krize, a zadruhé je to ideální poloha ve středu Evropy, odkud je možné exportovat zboží do všech koutů kontinentu a obsáhnout tak trh o velikosti 500 milionů spotřebitelů," říká Krzysztof Więckiewicz, obchodní ředitel polské pobočky logistické firmy ESA Logistika.

Potvrzuje to i zpráva poradenské společnosti Colliers International, podle které se Polsko stane logistickým centrem Evropy, a to díky oživování ekonomiky v celém regionu střední a východní Evropy, dalšímu rozmachu výroby a především nárůstu spotřebitelské poptávky v zemi.

"Polsko je vnímané jako silně spotřebitelský trh. Polská výroba je pak tažena hlavně potravinářským segmentem, který se ve velkém podílí i na exportu. S ohledem na to se tak v současnosti v Polsku staví velké množství logistických center," vysvětluje Ferdinand Hlobil, vedoucí industriálního týmu ve společnosti Cushman & Wakefield.

POLSKÁ NÁTURA A KVALITNÍ DÁLNIČNÍ SÍŤ

Z hlediska industriálních nemovitostí, a tím pádem i logistiky jako takové je nejdůležitější lokalitou Varšava a její okolí. Kromě hlavního města jsou však v Polsku i jiné logisticky silné regiony, například přístavy Gdaňsk a Gdyně. Velký rozvoj zažívá ale především oblast Vratislavi, Katovic a Krakova, kde se nachází téměř 40 procent veškerých průmyslových prostor Polska.

V Katovicích je tak v současnosti pětkrát více průmyslových prostor než v Ostravě, přitom jde co do velikosti a polohy o srovnatelná města. Vliv na tento stav mají jednak velice nízké ceny nemovitostí pramenící z nízkých cen pozemků, jednak i proaktivní přístup polských developerů a politiků, kteří dokázali zahraničním firmám prodat tento region coby pravý logistický střed Evropy, kde se vyplatí stavět distribuční centra a výrobní závody.

Investoři vedle nízké ceny nemovitostí také benefitují z toho, že čas nutný pro přípravu pozemků na stavbu je v Polsku výrazně kratší. "Celý územně plánovací proces je v Polsku daleko snazší. Schválený územní plán je tam už téměř na úrovni územního rozhodnutí, čímž se doba přípravy stavby oproti České republice zkracuje o šest až dvanáct měsíců. To je velké plus hlavně pro velké logistické firmy," dodává Ferdinand Hlobil.

Polské úřady podle něj také podporují v určitých regionech výstavbu tím, že pomáhají s vyvlastňováním pozemků či nabízejí daňová zvýhodnění v případě stavby ve speciálních průmyslových zónách. Díky tomu je v Polsku možné sehnat sklad či průmyslovou nemovitost za cenu až o třetinu nižší než v České republice, což má za následek příliv výrobců a logistických firem ze zahraničí.

Jednou z nich je i společnost Geis, která v Polsku nedávno podnikla několik zásadních akvizic. Převzetím logistické firmy ET Logistik získal Geis vlastní celoplošnou síť pro přepravu paletizovaných a kusových zásilek a odkoupením firmy K-EX pak doplnila společnost svoji nabídku služeb o balíkovou logistiku.

"V Polsku se nachází velké množství středoevropských distribučních center, ze kterých jsou zásobované i sousední země. Ekonomická provázanost Polska, České republiky a Slovenska tak přímo nahrává konsolidaci celé středoevropské sítě. Jedním z důvodu expanze naší společnosti do Polska je také velký potenciál tamního trhu. Polská ekonomika se velmi dynamicky rozvíjí a je zde velké množství výrobních i obchodních firem, které potřebují služby logistických operátorů," vysvětluje Daniel Knaisl, jednatel společnosti Geis.

MOTORY TRHU

Zaměření polského trhu na potravinářský průmysl potvrzují i logistické firmy. Oproti České republice zde například mnohem více nabízejí přepravu chlazených potravin v teplotně řízeném režimu. Výroba a export potravin budou i nadále hrát v Polsku hlavní roli. Podle poradenské společnosti Cushman & Wakefield by ale měla posilovat i oblast automobilového průmyslu, která tradičně závisí na koordinaci mnoha subdodavatelů a potřebuje silné logistické zázemí.

Logistika celosvětově zažívá velký rozmach a Polsko má díky nárůstu sektoru e-commerce, spotřebitelskému charakteru trhu a své poloze ve středu Evropy možnost z této situace v příštích letech nejvíce těžit. "Očekáváme značný růst v oblasti internetového obchodu. Tento trend je již delší dobu patrný a jedná se o nejrychleji rostoucí oblast v balíkové logistice," potvrzuje situaci Daniel Knaisl. Z hlediska logistiky může ale ve střední Evropě dojít v blízké době k velkým změnám. Pokud by se nastartovala rumunská ekonomika, mohl by se logistický střed Evropy posouvat ještě dále na jihovýchod.


Atraktivitu jižních regionů Polska potvrzuje velká spekulativní výstavba.

Foto: Prologis

Autoři: Vojtěch Kolář