Platová nerovnost mezi muži a ženami je v Česku trvalým jevem. Žádné výrazné změny se tedy v této oblasti neodehrály ani v minulém roce. Průměrný plat mužů a žen se liší skoro o sedm tisíc korun. Je ale jeden obor, kde mají ženy v průměru vyšší plat než muži, a to doprava, spedice a logistika. Zatímco průměrný plat muže zde činí 21 330 korun, ženy najdou na výplatních páskách 21 600 korun. Vyplývá to z analýzy služby Platy.cz

"V případě dopravy a logistiky to může být způsobeno skutečností, že zatímco muži v logistice figurují na postech řidičů, ženy organizují a plánují dodávky a sklady, pracují tedy na kvalifikovanějších pozicích," vysvětluje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, provozovatele Platy.cz.

V dalších oborech, kde nejsou rozdíly mezi platy mužů a žen nijak velké, strádají firmy nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Jen o jednotky procent se liší platy například u zaměstnanců v telekomunikacích, ve strojírenství, na podpoře zákazníků či v právu a legislativě.

Naopak nejvyšší rozdíly mezi muži a ženami panují ve vrcholovém managementu (rozdíl 48 procent) a na pozicích obchodníků (43 procent). Ve středním managementu je naopak rozdíl mezi platy relativně nízký, činí 20 procent, možná i proto, že ženy tu mají vysoké zastoupení, tvoří celou třetinu všech středních manažerů.

Z hlediska velikosti firem pak panuje největší rovnost (23 procent) ve firmách o velikosti 251–1000 zaměstnanců, naopak nejvíc se nůžky rozevírají v největších společnostech (31 procent). Všude jdou nicméně rozdíly ve prospěch mužů.

Dlouhá rodičovská brzdí

Už od prvního roku zaměstnání berou muži cca o pětinu více než ženy. Po 3–5 letech praxe se rozdíl prohloubí na 27 procent a s přibývajícími léty pak dokonce na 35 procent. Po deseti letech v zaměstnání se rozdíl ustálí na 31 procentech a takový zůstane do konce kariéry.

"Propad po šesti letech praxe způsobuje trend rodičovské dovolené, oproti jiným zemím velmi dlouhé," zamýšlí se Dombrovský. "Několikaletá rodičovská ženu zabrzdí v kariérním růstu. Po návratu do práce se musí ve své profesi znovu orientovat. Řešením této situace by mohly být částečné úvazky a více možností aspoň občas pracovat z domova, ale taková úprava pracovní doby je pro velkou většinu českých firem, i vinou legislativy, odpovídající spíše začátku 20. století, velmi obtížná až nemožná."

Související