Jak vidíte rozvoj telematiky v následujících letech?

V evropských zemích je hlavním investorem do dopravní telematiky veřejný sektor - státy, regionální vlády, města a jimi zřizované organizace, jako jsou správci komunikací nebo dopravní podniky. Rozvoj dopravní telematiky je proto vždy velmi závislý na stupni vyspělosti společnosti, schopnosti využívat moderní technologie, všeobecném pochopení, proč je takový přístup vhodný, k čemu slouží. A v neposlední řadě také na schopnosti veřejného sektoru stabilně řídit sektor dopravy a umět pořizovat složité technologie a služby, mezi které patří i inteligentní dopravní systémy neboli ITS. Zejména v posledním aspektu český stát v posledních letech selhával, ale do budoucna bych chtěl být optimistou.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci