Pro nadměrné a nadrozměrné silniční soupravy, které svými parametry překračují zákonem vymezené parametry, se musí žádat o jednorázové povolení. Je to poměrně náročný proces, ke kterému se přepravce uchýlí většinou jen v případě, že nemá jinou možnost.

Existuje ale ještě jeden typ nadlimitní přepravy, který lze označit za jakýsi mezistupeň mezi standardní a nestandardní formou. Jde o silniční soupravy, které přesahují pouze povolenou délku, jinak jsou všechny parametry v zákonem určených mantinelech. Tyto přepravy pak lze praktikovat nejen jednorázově, ale v podstatě i pravidelně, i když se musí o povolení žádat každé tři měsíce.

ESA logistika začala nedávno využívat nákladní vozidlo Man vybavené skříní s připojeným podvozkem, na němž je dále zapřáhnutý návěs. Souprava, která má celkovou délku 25,25 metrů, je schopna přepravovat až 101 palet se zboží, a to i díky dvoupodlažnímu uspořádání.

V obou nákladních prostorech jsou umístěny příčky, v soupravě se tedy může přepravovat zboží až ve čtyřech různých teplotních režimech.

Tato tzv. XXL souprava tak svým objemem nahrazuje minimálně jeden a půl standardní návěsové soupravy. Nemůže ale jezdit všude, je omezena zejména silniční infrastrukturou.

Souprava se smí pohybovat pouze po směrově oddělených komunikacích, což jsou jen dálnice a rychlostní komunikace. Z nich se pak smí sjet na nakládku nebo vykládku maximálně do vzdálenosti 10 km, pokud silnici nekříží železniční trať. Pro průjezd Prahou v denních hodinách je potřeba předem zažádat o souhlas.

Další podmínkou je, že celková hmotnost soupravy nesmí překročit 48 tun, všechna přemostění musí mít potřebný parametr zátěže, je třeba určit vhodná parkovací místa na trase, kde lze soupravu případně odstavit a bez problémů s ní znovu odjet, vytipovat možná kritická místa, prověřit podmínky nakládky a vykládky atd. Souprava musí být také vybavena vpředu i vzadu oranžovými majáky a příslušným reflexním označením na zadní části.

S dlouhou soupravou ESA logistika jezdí vždy dva řidiči, kteří prošli speciálním zácvikem. „Souprava se řídí velmi komfortně, jen je třeba získat zkušenost při zajíždění k rampám, protože zde je chování soupravy odlišné od běžného návěsu. Právě při couvání, rozpřažení a spřahování soupravy řidič velmi ocení tři kamerové systémy, které mu umožňují mít přehled o situaci během celého manévru," popisuje Bořivoj Havlena, řidič instruktor ESA logistika.

Souprava XXL vozí zboží pro řetězec Tesco mezi distribučními centry v Postřižíně a Ostravě. „Nakládka probíhá večer a v brzkých ranních hodinách vykládá, poté se vrací,“ uvedl Jindřich Karas z marketingu ESA logistika. Pokud se nadrozměrná souprava osvědčí, firma bude uvažovat i o dalších.

Související