Zásobování center měst představuje jeden z hlavních zdrojů znečištění ovzduší, hluku a dopravní problémů. Metropole se proto snaží tuto zátěž různými způsoby snížit. V Evropě existují nízkoemisní zóny už v desítkách měst, například v Dánsku, Velké Británii, Německu nebo Švédsku.

Stejně tak Řím postupně omezuje přístup do historického centra na vozy se systémem ekologických motorů. Použití benzínových a dieselových nákladních automobilů bude povoleno pouze v dopoledních hodinách mezi 10:00 a 11:30.

V této souvislosti vyvinula logistická společnost FM Logistic ve spolupráci s italským dopravcem Mag.Di nový koncept zásobování s názvem Citylogin. Jeho základem je pětisetmetrové distribuční centrum na předměstí Říma a vozy na elektrický či hybridní pohon.

Tento projekt městské logistiky se testuje v ulicích Říma už několika měsíců. Řídí jej software vyvinutý přímo pro tyto účely, a to od nakládky po optimalizaci tras a dodávky. Systém umožňuje samozřejmě i sledování vozidel v reálném čase. Zároveň je napojen na městské systémy, které udělují povolení pro vjezd do zóny s omezením.

Pro rozvoz se používá pět elektrických a hybridních dodávek, které denně vykonají zhruba 15 jízd. Vozy mají kapacitu 20 kubíků a pravidelně zavážejí přibližně 5000 prodejních míst. Poskytují úsporu přibližně 20procent spotřeby energie a zároveň výrazně snižují emise CO2 a hlukovou zátěž.

Zkušební fáze projektu bude probíhat v Římě až do konce léta. Pokud koncept vykáže přesvědčivé výsledky, zejména z technického a finančního hlediska, společnost jej plánuje časem zavést i do dalších evropských měst.

O zavedení zóny se sníženými emisemi uvažují například i městské úřady v Paříži. Podle průzkumů se k takovému kroku přiklánějí i místní obyvatelé. Rozvoj podobných iniciativ v dalších francouzských městech pravděpodobně povede k zavedení francouzské verze italského projektu již ve střednědobém horizontu.

Související