„Komunikace na území hlavního města nejsou v příliš dobrém stavu, proto jsme pro tento rok přistoupili k navýšení rozpočtu, který je určen na rekonstrukce ulic a další rozvoj technologií na pozemních komunikacích v metropoli,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

K významným investičním akcím TSK bude v letošním roce patřit rekonstrukce Libeňského mostu, který je v havarijním stavu a kompletní rekonstrukce se dočkají také ulice Bělehradská, Kodaňská, Bubenská a první etapou začne rozsáhlá oprava Vršovické ulice.

 

Dále je v plánu celá řada protihlukových opatření, jako je například stavba stěny na Spořilovském plácku, na Cínovecké ulici nebo mobilní protihluková stěna v ulici Spořilovská.

Významnou akcí letošní stavební sezóny bude pokračování v akci „zkapacitnění Štěrboholské radiály“, kde dojde k výměně povrchů na tzv. severní větvi a přilehlých komunikacích.

Pokračovat bude také rekonstrukce Nuselského mostu. V roce 2013 proběhla oprava středního dělicího paáu a výměna stožárů osvětlení. Loni TSK provedla instalaci nové izolace mostovky a nové povrchy vozovek ve středních a rychlých jízdních pruzích v obou směrech.

Letošní rekonstrukce se plánuje od 1. března do 15. prosince. Bude provedena nová izolaci mostovky, nový povrch vozovky v pomalém pruhu a nový přilehlý chodník ve směru do centra. Součástí bude i sanace pláště celého mostu.

„Celková rekonstrukce Nuselského mostu je plánována s výhledem kompletního dokončení v roce 2016,“ uvedl šéf TSK Ladislav Pivec s tím, že po celou dobu rekonstrukce mají být zachovány minimálně dva jízdní pruhy pro oba směry.

Související