Volkswagen společně s IPM pozval na konci ledna logistické a výrobní společnosti na „Innovative Logistics Solution Day 2015“ do wolfsburgské Volkswagen arény. Hlavním bodem akce bylo hledání inovací pro firemní logistiku Volkswagen. Z více než 100 přihlášených projektů automobilový výrobce vybral 10 vítězů, kteří mohli svá řešení prezentovat v exkluzivní části výstavy. Vybrané koncepty pak Volkswagen zavede i do praxe.

V rámci projektu Marion vyvinula společnost Still společně s firmami Claas, Atos a DFKI inovativní koncepci pro novou generaci autonomních přepravních strojů. Vývoj se soustředil hlavně na maximalizaci flexibility při současné minimalizaci požadavků kladených na uživatele při nasazení autonomních vozíků.

 

V roce 2013 prezentovali vývojáři a specialisté na intralogistiku firmy Still poprvé samostatně řízený pracovní cyklus, ve kterém manipulační vozíky pracovní prostředí nejen komplexně zaznamenávají a vyhodnocují, ale paralelně komunikují s ostatními vozíky a samostatně s nimi kooperují.

Koncept funguje tak, že například tahač dostane úkol odvézt zboží na určité místo. Na základě dostupných informací o cílovém místu vozík rozpozná, že tam nedojde k manuálnímu vyložení, proto si samostatně vyžádá podporu od dalšího autonomního přepravního stroje z flotily. Volný vysokozdvižný vozík s výsuvným zvedacím zařízením zaznamená poptávku a přijede na pomoc.

Tahač a vysokozdvižný vozík jako vykládací robot poté začnou po určitou dobu spolupracovat. Oba najedou na cílové místo, kde vysokozdvižný vozík tahač automaticky vyloží a po vykonané práci jejich spolupráce opět skončí. Vozíky přitom samostatně plánují svou optimální trasu a zohledňují případné překážky v prostoru.

Související