Ve výrobním karosářském závodě BMW v Lipsku se pro zásobování linky montážními díly používá manipulační technika na hybridní pohon s palivovými články, která vykonává stejnou činnost jako vozíky na elektrický pohon s běžnými olověnými bateriemi používané v ostatních závodech, říká Hannes Schöbel, produktový manažer pro inovativní pohony Linde MH. „Naším cílem je využít data získaná tímto projektem pro další optimalizaci vozíků a k dalšímu vývoji těchto technologií pro použití právě v oblasti manipulační techniky.“

„Vozíky Linde E25 HL a Linde E35 HL o nosnosti 2,5 a 3,5 tuny, které se v Lipsku používají, disponují nově vyvinutým systémem palivových článků s napětím 80 voltů,“ upřesňuje Mark Hanke, vedoucí oddělení konstrukce manipulační techniky Linde MH.

 

Od začátku projektu podle něj firma provedla u testované techniky řadu změn, například u softwaru palivových článků. „Informace o každodenním nasazení vozíků v závodu BMW v Lipsku jsou pro nás velmi cenné a doplňují naše vlastní testovací procesy v našich výzkumných odděleních,“ uvádí Hanke.

Jak jsou tyto optimalizace účinné, dokumentuje i výzkum univerzity TUM. „Neustále vyhodnocujeme řadu aspektů této techniky včetně jednotlivých hlášení a servisních zpráv a tímto způsobem spolu s údaji o náročnosti údržby vyhodnocujeme technickou disponibilitu vozíku. Společně s časovým vyhodnocováním manipulačních kroků při dočerpávání vodíku se ukazuje technická provozuschopnost manipulačních vozíků,“ vysvětluje Robert Micheli, vědecký pracovník z týmu profesora Willibalda A. Günthnera z TUM.

„Na základě zkušeností získaných v tomto projektu jsme u nás společně s partnery projektu vyvinuli provozní směrnice pro použití průmyslových vozíků poháněných vodíkem, abychom budoucím uživatelům usnadnili pořízení a provoz této techniky včetně informací o potřebné infrastruktuře a příslušné legislativě,“ dodal Robert Micheli.

Související