O spotřebě pohonných hmot se nedávno diskutovalo na dopravním symposiu „Mobility of the Future“, které uspořádala společnost Goodyear EMEA. Ta zde představila svou novou tzv. bílou knihu „Mobilita budoucnosti: Chytré flotily a budoucnost dopravy“.

Jedním z klíčových závěrů bylo, že udržování správného tlaku v pneumatikách je základním předpokladem pro další snižování spotřeby paliva a emisí. Systém AMT, který slouží k udržování předepsaného tlaku v pneumatikách, k tomu přispívá zásadní měrou.

Goodyear vyvíjí svou technologii AMT od roku 2011. V příštích 18 měsících bude řada amerických a kanadských vozových parků testovat tuto technologii v běžném denním provozu.

„Se systémem AMT budeme schopní nabízet našim zákazníkům nákladní pneumatiky, které si samy budou udržovat správný tlak, což jim bude v budoucnu napomáhat ke zlepšení spotřeby pohonných hmot i kilometrového proběhu,“ řekl Michel Rzonzef, viceprezident oblasti nákladních pneumatik ve společnosti Goodyear EMEA.

Technologie AMT umožňuje, aby pneumatiky nahuštěné ve studeném stavu zůstávaly na stanovené hodnotě bez potřeby externí hustilky či elektroniky. Systém využívá peristaltickou nahušťovací technologii k automatickému udržování tlaku v pneumatice na požadované hodnotě. Všechny komponenty systému AMT, včetně hustilky, jsou uvnitř pneumatiky.

Testování bude součástí výzkumného projektu podporovaného oddělením dopravních technologií, které spadá pod ministerstvo energetiky Spojených států amerických.

Související