Na nátlak rakouské a německé Hospodářské komory a na žádost GS1 reagovala UIC souhlasem s podpisem dohody. Dohoda prozatím řeší pouze obnovení směnitelnosti obou poolů s okamžitou platností. Ještě je třeba doplnit do normy UIC 435-2, podle které jsou palety obou poolů vyráběny, opět značení EPAL/EPAL, aby nedocházelo ke spekulacím a nejasnostem. Zástupci obou garantů vyjádřili souhlas s provedením této změny v normě UIC 435-2 a přislíbili k tomuto bodu brzké řešení. To ale nic nemění na faktu, že palety jsou výměnné, rovnocenné a uživatelé si tak mohou s konečnou platností oddychnout.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci