Průměrné výdaje na přepravu činí u společností působících na českém trhu 8,8 milionu korun ročně. Firmy s obratem od 100 do 200 milionů korun vydávají na logistiku v průměru 2,2 milionu korun, společnosti s obratem od 1,5 miliardy v průměru pak 31 milionů korun.

„Průměrně vydaly oslovené společnosti 1,5 procenta svého obratu na výdaje spojené se zajištěním logistiky a logistických služeb. Toto číslo je ale značně vychýleno velkými hráči na trhu, kteří zvyšují jak absolutní hodnoty, tak také průměry. Medián výdajů na logistiku se v České republice drží na hodnotě 0,6 procenta z tržeb společností,“ vysvětluje Petr Zaoral, obchodní ředitel Gefco Česká republika. A dodává, že u těchto firem je přitom velký potenciál k dalšímu poklesu výdajů za logistiku.

„Jednou z cest je například audit logistických procesů. Ten může odhalit nejen problémy se stávající logistikou, které způsobují přímé zdražení, ale může také pomoci nastavit nové systémy a postupy, které přímo i nepřímo uspoří až desítky procent na výdajové stránce za přepravní služby,“ upozorňuje Zaoral.

„U společností s obratem do 200 milionů korun se může jednat o úspory v řádu stovek tisíců korun ročně, u společností s vyšším obratem ale může jít i o několik milionů korun ročně,“ vysvětluje Petr Zaoral. Přesto audit logistických procesů v uplynulém roce realizovala jen jedna třetina společností. „Tři čtvrtiny firem, které auditem prošly, potvrdily snížení nákladů na logistiku,“ potvrzuje výsledky průzkumu Zaoral.

Kromě plýtvání průzkum ukázal také na další problém v logistice na českém území. „Příliš velké procento přepravy stále směřuje na silnice, na velmi nízké úrovni je využívání železniční či lodní přepravy,“ varuje Zaoral.

Na silnici totiž míří celých 87 procent z prostředků investovaných do dopravy. Alternativní řešení – železnice nebo kombinovaná doprava - přitom mohou být nejen ekonomičtější cestou, ale především jsou výrazně ohleduplnější k životnímu prostředí.

Od roku 1994 se objemy přepraveného zboží po kolejích stále zmenšují. Za posledních 20 let klesl podíl železniční přepravy o celou čtvrtinu, zatímco přeprava po silnicích narůstá.

Související