Většina malých a středně velkých podniků, které byly osloveny v průzkumu (480 firem z celého světa), vidí příležitost k růstu na mezinárodním poli a do pěti let se chystá generovat až 50 procent svých tržeb na zahraničních trzích. Mezinárodní obchod považují za základ dlouhodobého úspěchu.

Průzkum také ukazuje rozdíl v mezinárodní aktivitě podniků SME na rozvinutých a rozvíjejících se trzích: aktuálně obchoduje mezinárodně téměř 69 procent respondentů ze zemí G7 (Německo, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, USA, Velká Británie), ale jen 46 procent respondentů z regionu BRICM (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Mexiko).

Přestože různé ekonomické statistiky ukazují na velký obchodní potenciál Afriky, malé a střední podniky (SME) se na ni stále dívají s výhradami. Přibližně 40 procent respondentů průzkumu nevidí žádné příležitosti k růstu v Africe. Nestabilní politické prostředí a nedostatečně rozvinutá infrastruktura představují pro mnohé z nich nepřekonatelnou překážku. Afrika tak zůstává atraktivní destinací spíš pro nadnárodní nebo státem vlastněné společnosti s větším finančním i politickým kapitálem.

Na druhou stranu nejatraktivnějším růstovým trhem pro podniky SME s globálními vyhlídkami stále zůstává Čína. Velikost trhu a hospodářská politika čínské vlády vytvořily příhodné podmínky pro růst. Nicméně kulturní rozdíly, se kterými se mnohé podniky SME při obchodních aktivitách s Čínou setkají, v nich vyvolávají obavy a přinášejí nutnost pečlivého plánování a správné strategie pro vstup na trh.

„Vstup na nové trhy je pro mnohé malé podniky s ambicemi růstu očividně nesnadný, zvláště v regionech, jako je Afrika, která přesto nabízí do budoucna skvělý potenciál,“ uvedl Ken Allen, šéf DHL Express. „Naše ambice je pomoci jim spojit se s potenciálními zákazníky kdekoli na světě a ukázat, že ke konkurování v globálním světě nepotřebují být kolosem. Díky pečlivému plánování a dobře sestavenému subdodavatelskému řetězci dokážou podniky SME překonat jakékoli hranice.“

Xenofobie malých firem

Řada menších firem je přesvědčena, že jim v cestě k mezinárodnímu obchodu brání těžko překonatelné bariéry. Zmiňují hlavně kvalitu infrastruktury cílového trhu, stabilitu jeho politické scény, administrativní náklady spojené se zřízením místní pobočky či závodu a kulturní rozdíly v obchodu.

Zejména obavy z expanze na kulturně odlišné trhy je mezi vedením menších firem výrazná: 84 procent respondentů považuje porozumění kultuře a jazyku cílového trhu za důležitý až velmi důležitý faktor. To vysvětluje, proč se většina podniků SME rozšiřuje na trhy, které připomínají ten jejich.

Zpráva tak ukazuje, že menší firmy z trhů BRICM mnohem pravděpodobněji vyhledají růstové příležitosti v jiných rozvíjejících se zemích, zatímco podniky ze zemí G7 jsou aktivnější na rozvinutých trzích. Například v Rusku, Číně a v Jižní Americe je aktivních 15 procent dotazovaných podniků z regionu BRICM, ale jen 3,6 procent z regionu G7.

Úplnou zprávu EIU a DHL Express nazvanou "Breaking borders: From Canada to China, barriers overshadow growth for expanding SMEs" najdete zde.

Související