Rakouská společnost European Locomotive Leasing uzavřela se Siemensem rámcovou smlouvu na dodávku až 50 lokomotiv Vectron. Tato společnost nově působí na evropském trhu v oblasti pronájmu lokomotiv.

Objednané lokomotivy mohou být nasazeny v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. Kromě národních zabezpečovačů jsou vybaveny také evropským vlakovým zabezpečovacím systémem. První lokomotivy byly v nedávné době předány zákazníkovi a další budou následovat v období do roku 2016.

Dalších 20 lokomotiv Vectron si objednala společnost Mitsui Rail Capital Europe, která se také zabývá pronájmem lokomotiv. Budou vybaveny jak pro nákladní, tak i pro rychlou osobní dopravu. První lokomotiva z továrny v Mnichově-Allachu už byla předána.

Objednané lokomotivy jsou určeny k mezinárodní dopravě mezi Německem a Rakouskem, případně mezi Německem, Rakouskem a Maďarskem. Kromě příslušných národních vlakových zabezpečovačů jsou všechny vybaveny také ETCS. Maximální výkon lokomotiv je 6400 kW, maximální rychlost pak 200 km/h.

Letos v červenci udělil Norský drážní úřad (SJT) střídavé verzi lokomotiv Vectron schválení pro provoz na tamních tratích. Tyto stroje z produkce Siemensu jsou přizpůsobené pro střídavý napěťový systém 15 / 25 kV. Po dokončení schvalovacího procesu nasadila společnost CargoNet dva Vectrony v nákladní dopravě na trati mezi Oslem a Bergenem.

Související