Asociace TAPA byla založena výrobci vysoce hodnotných zásilek, kteří se rozhodli bojovat proti vzrůstajícímu počtu krádeží nákladů během přepravy. Dnes v ní spolupracují stovky členů v Americe, Asii i oblasti EMEA s cílem minimalizovat trestnou činnost v rámci mezinárodní přepravy a všech činnostech s ní souvisejících, i například během skladování zásilek. Asociace tak funguje jako platforma pro sdílení informaci, znalostí a poznatků využitelných k posílení úrovně zabezpečení dodavatelských řetězců a boj s trestnou činností. 

TAPA neustále pracuje na vývoji nových řešení, která vedou ke zvyšování bezpečnosti přepravovaných zásilek. Příkladem jsou sledovací systémy GPS, které chrání nejen náklad, ale i řidiče, umožňují rychlou a přesnou identifikaci polohy vozidla a v případě ohrožení nebo útoku také přijetí okamžitých nápravných opatření. 

TAPA standarty FSR (Freight Security Requirements), jsou v dnešní době celosvětově uznávány jako referenční měřítko úrovně zabezpečení logistických objektů. Implementace bezpečnostních, organizačních a administrativních opatření, jejichž prokazatelné naplňování je nutné v průběhu auditu demonstrovat, významně zvyšuje úroveň bezpečnosti těchto objektů. 

V praxi to znamená kombinaci technických prostředků střežení jako CCTV (kamerové systémy), EZS (alarmovací zařízení) a ACS (systémy kontroly vstupů), režimových opatření typu omezeného a řízeného přístupu do skladových prostor a administrativních postupů týkajících se dokumentace pohybu jednotlivých kusových položek. 
„Naši zákazníci si tak mohou být jisti, že jejich zásilky se pohybují v prostředí, kde je bezpečnost chápána jako důležitá součást všech procesů. Získání těchto certifikátů pro nás představuje i velký závazek do budoucna v tom smyslu, že nesmíme ani na okamžik slevit z nastavených standardů, ale naopak stále vyhodnocovat aktuální rizika a v reálném čase na ně reagovat a tím zajistit neustále se zvyšující úroveň bezpečnosti v našich objektech,“ říká Pavel Šmejkal, provozní ředitel DHL Express pro Českou republiku.

 

Související