V Plzeňském kraji měla firma původně jen sklad suchého zboží v Nýřanech, ostatní výrobky se distribuovaly z Jiren.

DALŠÍ INVESTOŘI

Logistické centrum obchodního řetězce má do zhruba 30hektarové průmyslové zóny na okraji Dobřan přilákat další investory. Díky Penny už je tam vybudovaná infrastruktura pro další rozvoj, řekl starosta Dobřan Marek Sýkora.

"Investice Penny, díky níž se otevírá nová rozvojová zóna, by měla přitáhnout sofistikované výrobní firmy, které by vytvořily pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. V územním plánu je dalších 20 hektarů, většinou soukromých pozemků," uvedl. Město má navíc hned naproti průmyslovou zónu Za Nádražím, kde nabízí k prodeji 5000 m2 pozemků se sítěmi a připravuje dalších 2,5 hektaru. Radnice už tam jedná s několika zájemci.

JASNÁ VOLBA

"Dobřany byly z pohledu svého umístění jasnou volbou. Díky konstruktivnímu jednání s městem se podařilo k oboustranné spokojenosti dojednat vše potřebné," uvedl vedoucí oddělení marketingu Penny Daniel Novotný.

Výstavba, kterou prováděla firma Strabag, trvala zhruba 10 měsíců. Celková plocha areálu, jehož součástí je i benzinka a myčka, je 119 tisíc m2, z toho sklad zabírá 23 tisíc m2. Řetězec otevře v obci také novou prodejnu.

Firma investovala i do infrastruktury, díky čemuž by se ve městě neměla zvýšit dopravní zátěž. "Doprava do a z areálu bude v drtivé části od dálničního přivaděče po silnici II/180, tedy ne přes Dobřany. Přes město projede denně jen několik kamionů, které zásobují prodejny řetězce na Domažlicku a Nýřansku," uvedl starosta Dobřan Marek Sýkora. "S Penny jsme se začali bavit už v roce 2006, kdy se tento centrální sklad začal plánovat. To, že je zrealizován až v letošním roce, je důsledkem strukturálních změn, které Penny prožívalo."

Sklad se při oficiálním otevření v půlce května teprve zavážel zbožím. Plný provoz začíná v průběhu června. Z distribučního centra se bude zásobovat 63 prodejen, včetně té, jejíž otevření je naplánováno na srpen v Dobřanech. Celková kapacita skladu by přitom měla stačit až na 75 obchodů. Vedle haly je navíc prostor na dostavbu další části.

DVOJITÁ KONTROLA

Sklad je převážně přizpůsoben průchodu vysokoobrátkového zboží. Po jeho celém obvodu je 105 ramp. Zboží sem dodává necelých šest stovek firem. Při příjmu pracovník skladu vizuálně zkontroluje, zda kartony se zbožím a paleta, na které stojí, nejsou poškozené. Poté zadá do systému počet kartonů a zkontroluje počet kusů v kartonu, české popisky atd. Dále příjmový pracovník zadá datum spotřeby. "Systém již je nastaven, aby rozpoznal krátké datum spotřeby. Paleta s takovým zbožím je vrácena dodavateli. Celkové počty ještě zkontroluje pracovník v kanceláři, zda se shoduje napočítané množství s množstvím na objednávce a dodacím listu," popisuje procesy na příjmu Bronislav Kroupa, vedoucí logistického centra Penny Marketu v Dobřanech. Až po této kontrole je dopravci potvrzen dodací list.

Uvnitř haly, která má světlou výšku 11,2 m, je několik oddělených prostor, v nichž je celkem kolem dvou tisíc položek, během velkých promoakcí pak až o stovku víc. Hlavní částí je výškový regálový sklad určený pro suché zboží, které je rozmístěno do několika zón podle druhů i podle obrátkovosti. Odtud se vychystává po kartonech a kompletují se tu palety na jednotlivé prodejny. Regálový systém dodala firma Dexion, ochranu regálů a další bezpečnostní prvky společnost A-Safe.

S výškovým skladem sousedí blokový sklad, odkud se na prodejny zaváží celopaletové zboží jako nápoje, mouka nebo toaletní papír. Celková kapacita centrálního skladu v Dobřanech je kolem 15 500 palet, z toho 3500 celopaletového formátu. Za blokovým skladem se pak nachází prostor pro obaly a lisovna papírů a igelitů.

TEPLOTNÍ ZÓNY

Další sekcí distribučního centra je mražený sklad, který je nastaven na -24 °C. "Jeho namražení trvá podle vlhkosti podlahy. Standardně to jde ale rychlostí kolem jednoho až jednoho a půl stupně za den," vysvětluje Bronislav Kroupa. V tzv. šokérovně se ještě mrazí na -30 °C eutektické desky, které se využívají pro udržení nízké teploty při přepravě mraženého zboží v termoboxech.

Dalšími teplotními zónami jsou sklady masných produktů (pod 2 °C), mléčných produktů (2 až 4 °C) a ovoce a zeleniny (10 až 14 °C). V suchém skladu se udržuje teplota kolem 17 °C. Součástí haly je i dílna, kde se nabíjí a opravuje manipulační technika. Tu tvoří ze tří čtvrtin ručně vedené nízkozdvižné vozíky, vychystávací vozíky a retraky od Jungheinrichu, část je pak od Toyoty MH. -

EXSPIRACE

Dodržování odebírání zboží podle data spotřeby navazuje na příjem zboží, kde pracovník přiřadil každé paletě v systému údaj o exspiraci. "Exspiraci zboží hlídá systém Compex. Dělá se pravidelná kontrola dat ve vychystávacích pozicích. Stejně tak i rotaci zásob metodou FIFO hlídá systém," popisuje Bronislav Kroupa.

Jednotlivé položky jsou v daných zónách seřazeny podle layoutu - těžké zboží na začátku, lehké na konci. Každá položka pak má určené své vychystávací místo. "Pracovníci vychystávají podle objednávky, která se jim zobrazuje na dotykovém monitoru. O doplňování zboží do vychystávacích pozic se starají tzv. štaplisti," říká Kroupa.

Distribuci na prodejny Penny Marketu zajišťují smluvní dopravci Meyer Logistik, Vladimír Hrubý Autodoprava a Cargo Hortim. Teplota zboží během přepravy se kontroluje na záznamu z termografu.


PENNY MARKET

Diskontní maloobchodní řetězec působí na českém trhu od roku 1997 a zaměstnává zde více než 7000 zaměstnanců, z toho 650 v logistice. Penny provozuje 350 prodejen, loni měl obrat 34 mld. korun. Je dceřinou společností skupiny REWE, která působí ve 14 evropských zemích a jejíž součástí je i další řetězec Billa.


"DOBŘANSKÁ" ČÍSLA

105 ramp

119 tis. m2 je plocha areálu

23 tis. m2 je plocha skladu

63 prodejen se odtud obsluhuje

170 pracovníků

2000 položek

15 500 palet je kapacita skladu

11,2 m je světlá výška haly

5 teplotních zón


Blokový sklad má kapacitu asi 3500 palet, většinou nápojů, mouky nebo cukru. Na prodejny se pak dovážejí jako celopaletové zboží.

Z Dobřan se zásobuje 63 prodejen Penny Marketu v jižní a západní části Čech

FOTO: JIŘÍ KOŤÁTKO

Související