Celé tréninkové centrum s typickými montážními, výrobními i administrativními pracovišti vytvořila na ploše zhruba 500 m2 společnost Impulse Trainingscenter. Budou se zde simulovat reálná opatření, která budou následně uvedena do praxe.

„V Lean Fabrice se soustředíme na to, abychom veškeré kroky vedoucí k zeštíhlení a zefektivnění výroby nejprve pečlivě odzkoušeli před tím, než budou uplatněny v reálném provozu,“ uvedl předseda představenstva ROI Robert Beňačka.

Program Lean Fabrika se zaměřuje na nalezení a následné odstranění všech zdrojů plýtvání ve firmě. Tím mohou být například nadprodukce, zbytečné zásoby, zmetky, čekání, zbytečná doprava a další.

Trénink není zaměřen pouze na výrobu, ale také na optimalizaci výzkumu a vývoje, IT nebo administrativu.

Podle Roberta Beňačky je tlak na posílení efektivity u podniků s tuzemským vlastníkem v průměru nižší než u firem se zahraničními akcionáři. „Zahraniční investoři nyní také vnímají jako progresivnější z bývalého socialistického bloku například ekonomiky Slovenska nebo dokonce Rumunska. České podniky jsou dost konzervativní,“ soudí Robert Beňačka.

Související