Při každé lidské činnosti se občas stávají chyby. Pokud jde o nehody při řízení vysokozdvižných vozíků, jejich nejčastější příčinou bývá lidský faktor. Nedostatek potřebných znalostí nebo nepozornost řidiče může zavinit převrácení vozíku, velmi vážná zranění, poškození nákladu i vybavení skladu a následně výpadek celého logistického řetězce.

Asistenční systém řidiče Linde Safety Pilot představuje v oblasti bezpečnosti práce velkou podporu. Displej systému pomáhá řidiči vozíku vyhýbat se nebezpečným situacím, minimalizovat riziko nehody a zvýšit bezpečnost práce.

Řidič vysokozdvižného vozíku je v konečném důsledku odpovědný za to, že zvedané břemeno nepřekročí nosnost vozíku, že pro daný náklad nepřekročí maximální povolenou výšku zdvihu a současně ještě přitom musí brát v úvahu polohu těžiště nákladu.

Řidiči tak často musí posuzovat tři veličiny, z nichž některé mohou často jen zhruba odhadnout. Přestože je každý vozík vybaven zátěžovým diagramem, může se v praxi stát, že řidič vystaví sebe nebo ostatní spolupracovníky vážnému nebezpečí.

Linde Safety Pilot nabízí v takových situacích podporu. Řidiči se zobrazí nejen poloha těžiště, aktuální hmotnost břemene, ale i výška zdvihu, která je pro daný náklad maximálně možná.

Aktivní zásah

Pokud se řidič ocitne v nebezpečné oblasti nebo dojde k nějaké jiné nečekané chybě, je včas varován akustickým i vizuálním způsobem a řídicí jednotka vozíku aktivně zasáhne a upraví provozní funkce vozíku.

Linde Safety Pilot oblasti provozu

Například pokud se řidič snaží uložit náklad na polici regálu a přiblíží se přitom limitu nosnosti, rychlost zdvihu se automaticky snižuje. Pokud řidič pokračuje ve zdvihání břemene a dosáhne maximální výšky zdvihu pro daný náklad, je deaktivován pojezd vozíku i funkce náklopu stožáru.

Rychlost pojezdu je řízena stejným způsobem – ve vztahu k danému nákladu, výšce zdvihu, úhlu náklopu stožáru a poloze těžiště. Jinak řečeno, pokud řidič zdvihá náklad při současném pojezdu, je rychlost vozíku automaticky snížena.

Technologie tohoto asistenčního systému získává data z měřicích senzorů na různých místech vozíku a předává je řídicí jednotce. Základním stavebním kamenem systému je elektronický zátěžový diagram.

Řidič si vedle toho může v menu pomocí otočného přepínače ve své loketní opěrce zvolit řadu dalších funkcí, jako je předvolba výšky zdvihu, omezení výšky zdvihu, hranice poklesu vidlic a další.

Linde Safety Pilot bude nejprve dostupný pro čelní elektrické vozíky E 20 – E 50 s nosností 2 až 5 tun. Během roku se rozšíří nabídka i pro vozíky E 16 – E 20 s nosností 1,6 až 2 tuny.

Související