Budoucnost vidí především v rozvíjejících se regionech Jižní Ameriky, Asie a Středního Východu, ale také v Rusku, hlavně v jeho vzdálenějších oblastech. V předmětech přepravy bude mít podle něj nadále významnější úlohu oblast IT, aerospace, měřicích přístrojů či náročných materiálů.

Společnost Gefco se v letecké přepravě nespecializuje jen na segment automobilového průmyslu, ale realizuje zakázky například pro oblasti hi-tech nebo IT vybavení. U těch se především dbá na bezpečnost a rychlost dodání zákazníkovi, které právě letecká přeprava zaručuje.

Mnoho zákazníků zároveň vyhledává leteckou přepravu pro zboží, které je citlivé na manipulaci nebo které je v režimu utajení. „Jedná se například o přepravu novinek v elektronice, u nichž mnohdy společnosti doslova soutěží v termínu jejich uvedení na trh,“ říká Jiří Říha.

Společnost Gefco zároveň pomáhá svým klientům při příjmu zboží na palubu letadla. „Vzhledem ke stále silnějšímu důrazu na bezpečnost letecké přepravy je potřeba zajistit mnohá povolení pro přepravu zboží leteckou cestou,“ vysvětluje Jiří Říha.

Ačkoli přiznává, že trendem v logistice je spíše ekonomicky výhodnější námořní přeprava, letecká přeprava si i nadále udržuje významnou pozici, protože se specializuje na určité druhy přepravy, u kterých hrají roli čas, ale také bezpečnost či přesnost dodávky.

„V příštích letech očekáváme další růst přepravovaného objemu přes česká letiště. Kromě pražského je zřejmý trend také v nárůstu objemu přepravy u letišť v Brně a Ostravě. Stále větší zájem o česká letiště mají velké mezinárodní dopravní společnosti,“ upřesňuje Jiří Říha.

Související