V současnosti má pekárna výrobní kapacitu asi 45 tis. tun mraženého pečiva ročně a plánuje další rozvoj. "Poptávka je větší a větší. I přes krizi, která se dotkla celého odvětví, jsme byli schopni se dále rozvíjet," popisuje ředitel firmy Josef Láska. V západních zemích EU je podíl dopékaného a čerstvého pečiva na trhu stejný, v Česku je ho zatím kolem 30 %, což podle něj dává další prostor pro zisk.

CENTRALIZOVAT SKLADOVÁNÍ

Pekárna původně provozovala po republice několik externích skladů. Kvůli plánovanému rozvoji ale potřebovala logistické operace zefektivnit a zjednodušit. Proto se vedení rozhodlo postavit v kladenském, převážně výrobním areálu firmy velkokapacitní sklad a do něj centralizovat celou logistiku. Skupina La Lorraine má sice pobočky v osmi zemích Evropy, obří mrazicí sklad v Kladně je pro ni ale pilotním projektem.

"Součástí areálu byl i starý mrazicí sklad, ten už ale kapacitně vůbec nestačil," říká Hynek Balík, marketingový manažer La Lorraine Bakery Group. Do původního skladu na Kladně se vešla maximálně dvoudenní zásoba. Ta se expedovala na jeden z pěti externích skladů logistických operátorů, kteří pečivo distribuovali koncovým zákazníkům.

"Původně jsme chtěli jít do projektu s nějakým logistickým partnerem. Ukázalo se ale, že vhodné logistické firmy se soustředí v jiných částech Prahy, než bychom potřebovali. To by nás stálo spoustu prostředků za interní přepravu, takže bychom si moc nepomohli. A přímo k nám na Kladno žádný silný logistický partner jít nechtěl. Proto jsme se rozhodli postavit sklad vlastními silami," vypočítává Petr Kozojed, manažer logistiky La Lorraine Bakery Group.

NOVÉ SCHÉMA

Podle nového modelu firemní logistiky jde pečivo z výroby rovnou do nového skladu a odtud přímo k zákazníkům. V kladenské velkopekárně se připravuje pouze pečivo, které se v určité fázi výroby šokově zamrazí a pak už se musí v průběhu celého dodavatelského řetězce udržovat při teplotách kolem -20 °C. Dopeče se až u zákazníků, kterými jsou jak maloobchodní řetězce, tak třeba restaurace nebo čerpací stanice. Většina zboží směřuje do České a Slovenské republiky, vývoz je v menšině. Pokud má nějaký zákazník zájem o zboží, které kladenská linka nevyrábí, doveze se z některé ze sesterských pekáren v zahraničí.

V původních externích skladech využívala česká pobočka La Lorraine průměrně kolem 12 tis. paletových míst. Nový sklad přitom poskytuje prostor až pro 27 tis. palet. "Naráželi jsme i na to, že jsme nemohli mít optimální skladovou zásobu, jakou bychom potřebovali. Pracovali jsme s vysokou obrátkou. Samozřejmě nechceme tuto schopnost ztratit, ale přece jen nám to umožní trochu se nadýchnout a optimalizovat výrobní procesy tak, abychom mohli vyrábět delší šarže," říká Petr Kozojed.

Jen hlavní část skladu - plně automatický samonosný výškový paletový systém - má rozměry 40 x 40 x 120 m. Nižší část pak dosahuje výšky 22 m. Svou kapacitou by měl sklad i v případě rychlého rozvoje firmy ještě řadu let vystačit.

BEZ KYSLÍKU

Nový mrazicí sklad se stavěl dva roky, testovací provoz byl spuštěn loni v září. Skládá se ze tří hlavních částí - vychystávací, expediční a automatického paletového skladu. V posledně jmenované (hlavní a nejzajímavější) části je konstantní teplota -25 °C. Jako protipožární ochrana je zde snížen podíl kyslíku ve vzduchu na 15 %. Výškově lze toto prostředí přirovnat k 2700 m n. m. Lidé tu nepracují; pokud je potřeba servisní zásah, technik si s sebou nosí kyslíkovou lahev.

Z výroby přiveze paletu se zbožím ke skladu zatím manipulační technika. Vozík ji uloží na dopravník, po kterém projde kontrolním rámem. Ten má za úkol prověřit kvalitu dřevěné konstrukce palety, aby ji automatický systém mohl dál bezpečně přesouvat, a výšku celé jednotky i s kartony s pečivem. Podle toho pak systém určí, na jakou lokaci paletu uloží. K dispozici jsou tři základní výšky - 2,0 m, 2,2 m a 2,4 m. Rám kontroluje také šířku a délku palety, aby mohla bezpečně zajet do automatického výškového skladu, kde už lidský faktor, který by mohl v případě problému zasáhnout, nefiguruje. Pokud kontrolní rám vyšle chybový signál, paletová jednotka se musí upravit.

PLNĚ AUTOMATICKÝ

Poté skener načte SSCC kód palety, která tím vstoupí do podnikového informačního systému. Paleta následně směřuje po dopravníku do plně automatické části mrazicího výškového skladu. Na dopravníkové lince je ještě několik "rozhodovacích pozic", kde se systém na základě určených kritérií a podle již zavedených parametrů paletové jednotky rozhoduje, kam ji zakladač zaskladní.

Po obdržení příslušné objednávky pak zakladač paletu vyskladní podle principu FEFO a přesune na válečkový dopravník, po kterém se přemístí rovnou k expedici anebo do vychystávací zóny nad expedicí, kde se připravují heterogenní zásilky.

Automatický výškový paletový systém má celkem 5 zakladačů a 5 uliček. Prostřední ulička má 15 pater, po obou stranách jsou jednopaletové pozice. Ostatní uličky jsou 14patrové, přičemž na každé straně jsou místa pro dvě palety. Ty pak musejí obsahovat výrobky stejného druhu a stejného data výroby. Zakladače zaskladňují rovnoměrně - systém pravidelně střídá jednotlivé uličky. Pokud některý zakladač vyžaduje údržbu, jednotlivé druhy zboží jsou pak dostupné i pomocí jiného zařízení v jiné uličce. Regálový systém je samonosný, slouží tedy jako konstrukce budovy, která je opláštěna speciální termoizolací.

Společnost La Lorraine vyhlásila na zajištění technologického vybavení skladu výběrové řízení. Zakázku získala firma SSI Schäfer. "Vyšla nejlépe mimo jiné proto, že u nás má výrobní závod a tím pádem i kvalitní servisní zázemí," zmiňuje Petr Kozojed.

VYCHYSTÁVACÍ A EXPEDIČNÍ ZÓNA

Druhá zóna skladu je vychystávací. Zde se připravuje zboží pro přímé návozy k menším zákazníkům, jako jsou hotely, kavárny nebo obchůdky. Z klasických paletových regálů se tu vychystávají jednotlivé druhy zboží a vytvářejí se vícedruhové palety. Ve třetí části skladu se hlavně expeduje, v menší míře pak i přijímá zboží od partnerů.

V těchto zónách, které obsluhují lidé, se teplota udržuje na -18 až -20 °C při normální hladině kyslíku. Přestože má zdejší personál vyteplené oblečení, jednou za hodinu se musí jít na deset minut ohřát. Trvalo asi měsíc, než teplota v celém skladu dosáhla před spuštěním provozu požadované hodnoty. První dny se snižovala na nulu, následně o jeden stupeň za den.

Vysokozdvižné vozíky Jungheinrich mají kvůli mrazu oproti standardu dvě úpravy. Elektronika je speciálně izolovaná a veškeré oleje jsou mrazuvzdorné. Vysokému mrazu je uzpůsobena i komunikace operátorů se systémem. Tu zajišťují skenery, obsluha mění manuálně údaje na displeji jen výjimečně.

La Lorriane využívá podnikový informační systém SAP. Logistické operace řídí jeho modul EWM, který je provázaný s ovládacím modulem automatického výškového skladu.

DALŠÍ PLÁNY

Zatím vozí palety z výroby ke skladu manipulační technika, do budoucna ale firma plánuje propojit pomocí automatické dopravníkové dráhy i tyto sekce. V přípravě je také přestavba starého mrazicího skladu na hlavní balicí zónu pekárny.


LA LORRAINE

La Lorraine je předním výrobcem a distributorem zmraženého pečiva pro maloobchod a gastronomii s vedoucím postavením na českém trhu. Společnost, původně součást tuzemských Delta Pekáren a belgického holdingu Vanelor pod názvem Delta Frozen Products, se v roce 2008 stala členem pekařské skupiny La Lorraine Bakery Group se sídlem v Belgii. Ve firmě dnes pracuje kolem 500 lidí. Vedle kladenského areálu má skupina další závody například v Belgii, Polsku nebo Rumunsku, a to na zamražené i čerstvé pečivo. Celkem dodává své výrobky do 27 zemí.


Z kladenské pekárny se vozí většina zboží na český a slovenský trh

Manipulační technika má kvůli vysokým mrazům speciálně odizolovanou elektroniku a mrazuvzdorné oleje

Výškový paletový sklad funguje takřka bez zásahu člověka

Plně automatický paletový sklad má 14 až 15 pater

Zóna pro vychystávání menších vícedruhových zásilek se v době reportáže teprve zavážela zbožím

Automatizovaným paletovým skladem projíždí pět zakladačů

Teplota se v "lidské" části skladu pohybuje kolem -20 °C

FOTO: JIŘÍ KOŤÁTKO

Související