Big data je označení pro velká množství informací, které lze systematicky získávat z různých zdrojů a následně pomocí nových technologií analyzovat a vyhodnocovat. Rychlé zvyšování objemu dostupných dat je primárně výsledkem jejich automatického generování.

Studie obsahuje konkrétní příklady využití konceptu v praxi. Firmy předpokládají, že vyhodnocování dat jim umožní rozpoznávat důležité trendy ve velmi rané fázi, a získávat tak konkrétní konkurenční výhody.

„Velká data a logistika do sebe dokonale zapadají. Logistické společnosti řídí obrovské toky zboží, čímž vytvářejí značné množství dat. Každý den jsou zaznamenávány specifické údaje o milionech dodávek, včetně místa určení, rozměrů, hmotnosti a informací o obsahu. Tato data skýtají mimo jiné obrovský potenciál pro nové obchodní modely ve všech myslitelných oblastech,“ vysvětluje Martin Wegner, viceprezident zodpovědný za výzkum a vývoj v divizi DHL Customer Solutions & Innovation.

Výzkumný tým určil tři základní oblasti využití big data. Zaprvé, v oblasti provozní efektivity je možné pomocí využití tohoto konceptu optimalizovat trasy doručování balíků v reálném čase při zohlednění pořadí dodávek, dopravní situace a dostupnosti příjemců.

Zadruhé, schopnost předvídat zpoždění v dodavatelském řetězci, což umožňuje odpovídající reakci v průběhu realizace logistických služeb, a tím i dosažení vyšší míry spokojenosti zákazníků.

Vítr, chřipka a nákup

A zatřetí, velká data představují pro poskytovatele logistických služeb zdroj inspirace pro vývoj nových obchodních modelů, například na základě analýzy korelace mezi povětrnostními podmínkami, vypuknutím epidemie chřipky a internetovými nákupy spotřebitelů.

Taková analýza odhaluje, že špatné počasí vede ke zvýšení objemu nákupů realizovaných prostřednictvím internetu. To má zase přímý vliv na množství zasílaných balíků.

V takových případech mohou modely zpracování velkých dat optimalizovat logistické procesy a vylepšit tak služby pro zákazníky.

Studie Big Data in Logistics je k dispozici ke stažení na adrese www.dhl.com/bigdata.

Související