Cena dopravy při doručování zboží z on-line obchodů stále hraje důležitou roli - téměř tři čtvrtiny respondentů hledají při nákupu na internetu obchod, který nabízí dopravu zdarma. Necelá třetina pak preferuje osobní odběr (31 %), který bývá buď zdarma nebo za poplatek nižší, než je doručení zásilky kurýrem.

Pokud už zákazník za doručení musí zaplatit, u malých zásilek je většina respondentů průzkumu ochotna zaplatit do 100 korun. U rychlejšího doručení, tedy do následujícího pracovního dne, by 31 % lidí zaplatilo 101 až 150 korun, 41 % pak částku 51 až 100 korun.

„Pokud u malých zásilek lidé považují za nejpřijatelnější cenu za doručení do 50 korun a připlácet si chtějí pouze za expresní doručení, je vidět, že případná doprava zdarma může u e-shopů znamenat podstatnou konkurenční výhodu," říká Jan Vetyška. Do budoucna tak lze čekat další tlak na snižování cen za dopravu.

Vyšší částky jsou zákazníci ochotni zaplatit u doručování velkých zásilek, při kterém dopravce poskytuje další nadstandardní služby. Za dovoz myčky, sporáku, pračky nebo lednice včetně vynesení do patra, odvozu odpadu a instalace zákazníci v 50 % případů zaplatí až 300 korun, v 27 % pak až 500 korun.

Problémem je stále fingované doručení

Celých 97 % nakupujících je s doručováním zboží z e-shopů spíše spokojeno, téměř polovina spotřebitelů pak nemá ani žádnou negativní zkušenost.

Nejčastějším problémem, s kterým se setkávají, je fingované doručení (33 %), 18 % nakupujících jako druhou nejčastější komplikaci, se kterou se v průběhu roku 2013 setkali, uvádí doručení zboží v jiný než dohodnutý čas. Dalších 14 % nejvíc vnímá chybějící oznámení pomocí SMS či e-mailu, 12 % pozdní doručení po avizovaném termínu, 11 % poničený obal zásilky (pouze ve 3 % poničení samotného zboží) a 8 % neochotu pomoci se zásilkou až do bytu.

Platbu kartou při doručení využívá pouze 16 % zákazníků, výjimečně 20 %. 34 % zákazníků vůbec nemá potřebu tento způsob platby využívat a je zajímavé i to, že zhruba 13 % dotazovaných o této možnosti neví a ani ji neplánuje využít.

V posledním době se rozběhlo několik projektů na doručení přes automatické výdejní boxy. Polovina respondentů průzkumu však nemá o takovém zařízení představu, 29 % o boxech ví a využilo by je, 15 % se k informaci dostala, ale služba je neláká. Automatické boxy celkově využilo pouhých 6 % nakupujících. Tato služba je ale u nás stále relativně nová a nezavedená, na rozdíl od západoevropského a severoamerického trhu. Lze proto předpokládat, že své místo si časem najde.

Související