„Rozhodli jsme se otevřít naši novou pobočku v Ostravě. Jak věříme, i přes některé současné ekonomické problémy má celý region před sebou velké příležitosti a do budoucna se bude rozvíjet. Kromě stávajícího průmyslu jsou Ostrava a celý kraj zajímavé také z hlediska logistiky a napojení na dopravní infrastrukturu okolních zemí,“ říká generální ředitel Gefco Česká republika Alexander Raczynski.

Podle něj bude Gefco Česká republika v následujících letech usilovat o to, aby se z Ostravy stal důležitý dopravní uzel v rámci sítě firmy, spojující východní, severní a západní trhy. „Především železniční napojení na sousední země je pro celý region velkou příležitostí. Gefco se dlouhodobě zaměřuje na podporu ekologické, cenově zajímavé a efektivní přepravy zboží po kolejích,“ vysvětluje Raczynski.

Pobočka společnosti v Ostravě je zaměřena na poskytování služeb v pozemní přepravě, především kolejové, dále také v letecké a námořní. „Naší vizí je, že ostravská pobočka bude zastřešovat vlaková řešení pro regionální i evropské průmyslové výrobce. Město má ideální polohu například pro napojení na přístavy v Baltském moři, stejně tak jako na přístavy v Černém a Středozemním moři,“ popisuje Alexander Raczynski

Od zahájení provozu ostravské pobočky zde Gefco přepravilo 35 tis. tun zboží, většinou na vlakových soupravách. V horizontu dalších let by ale tento objem chtělo výrazně navýšit. „Předpokládáme, že se v následujících pěti letech množství přepraveného zboží přes ostravskou pobočku zvýší na více než 500 tis. tun za rok ve vývozu i dovozu,“ říká Adam Smýkal, manažer ostravské pobočky společnosti.

Nové pracovní příležitosti

Příchod společnosti Gefco do regionu znamená také dobrou zprávu pro místní. „Je zřejmé, že pokud jsme si Ostravu zvolili jako naši další destinaci v České republice, máme v průmysl a budoucnost celého regionu důvěru. Věříme, že přítomnost naší společnosti stejně jako příchod dalších investorů do Ostravy pomůže překlenout nelehkou situaci, kterou nyní město a jeho okolí prochází,“ uvedl Alexander Raczynski.

Jak zdůrazňuje, ve střednědobém hledisku se Gefco může stát také zajímavým zaměstnavatelem, který na sebe navíc nepřímo naváže další pracovní příležitosti. Zaměstnat zde totiž může desítky osob, a další desítky mohou najít práci u spolupracujících společností. „Dobré logistické služby jsou navíc významným faktorem pro průmyslové společnosti, pro které může být přítomnost naší společnosti důležitým signálem pro příchod do regionu,“ uzavírá Raczynski.

Související