Skoro 4 km dlouhý úsek, po kterém denně projedou desítky tisíc vozů, by se měla rozšířit ze dvou pruhů na tři v každém směru, a to na úkor středového pásu a krajnice. Podle dokumentace zveřejněné na internetových stránkách EIA bylo s budoucím rozšířením počítáno již při stavbě této části okruhu. Celá přestavba se má uskutečnit za běžného provozu.

Plánovaný záměr se bude plně držet nynější trasy okruhu. „Stavba bude na celé své délce zahrnovat realizaci dopravně-inženýrských opatření a dopravního značení včetně ramp, výstavbu oplocení a rovněž budování portálů dopravního značení na okruhu a portálů informačního systému," píše se v dokumentu.

Projekt byl zpracován již v roce 2008 a jeho autoři počítali s jeho dokončením v letošním roce. Studie ale zatím stále čeká na posouzení vlivu na životní prostředí.

Úsek mezi Satalicemi a Běchovicemi je součástí pražského okruhu, který má odvézt tranzitní dopravu z hlavního města. Dokončena je zhruba jeho polovina, budování dalších částí se protahuje.

Dostavět zbývá celou severní část. Palčivým problémem je jihovýchodní úsek mezi D1 a Běchovicemi. Vnější silniční okruh by měl po dokončení měřit asi 83 km. Praha zároveň buduje vnitřní, takzvaný městský okruh, jehož součástí je tunelový komplex Blanka.

Související