Kromě České republiky mohou tyto lokomotivy jezdit po německých, rakouských a maďarských tratích. Z tohoto důvodu jsou vybaveny národními vlakovými zabezpečovači LZB/PZB a MIREL a mají také příslušná schválení. Vybavení lokomotiv národními vlakovými zabezpečovači a jejich působnost lze rozšířit i do dalších zemí.

Lokomotivy patří do produktové skupiny Eurosprinter a jsou mezi dopravci hojně využívané. Mají vysokou provozní rychlost 230 km/h. Zároveň disponují velkou tažnou silou 300 kN, což jim umožňuje dopravovat těžké nákladní vlaky. Moderně řešený elektrický pohon značně snižuje spotřebu energie i zátěž životního prostředí. Díky těmto vlastnostem jsou lokomotivy Eurosprinter typické pro dopravu těžkých nákladních vlaků přes alpské průsmyky.

Skupina AWT je privátním poskytovatelem služeb nákladní železniční dopravy v Evropě. Zajišťuje komplexní řešení především velkým průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit, jako jsou uhlí, ocel nebo díly pro automobilový průmysl.

Související