Síť European Food Network pokrývající území více než 20 zemí Evropy představí od října novou řadu služeb s jednotným názvem Vivengo pro logistiku nemražených potravin. Síť bude zajišťovat standardizované služby pro zákazníky, zavádí společné vnitřní normy pro procesy, dokumenty, IT rozhraní nebo zodpovědnosti. Tím se stane logistika potravin plynulejší a spolehlivější a procesy jasnější. 

Všichni partneři nové sítě podepsali smlouvu o spolupráci na červnovém veletrhu Transport logistic v Mnichově. „Trh potravin se stává čím dál více transevropským. Více než polovina všech tendrů na potravinovou logistiku, kterých se účastníme, má transevropský charakter. Obchodníci i producenti potravin stále více hledí přes hranice jednotlivých států při plánování svých distribučních struktur,“ říká Alfred Miller, ředitel divize Food Logistics společnosti Dachser.

Ta přebírá systémové vedení nového uskupení. Síť bude organizovaná na bázi vzájemné důvěry solidních a na svých trzích dobře zavedených rodinných firem. Každá z nich obsluhuje určitou část Evropy, kde má zavedené kontakty s obchodníky i producenty. V Česku se stává partnerem sítě společnost Raben, která jako druhý největší partner bude zajišťovat logistiku potravin také v Polsku a Pobaltských státech.

Související