Uživatelé systému mohou pracovat se svoji flotilou manipulační techniky efektivně a pohodlně již několik let. Řešení správy flotily vyvinula Toyota s cílem pomoci uživatelům zlepšit výsledky ve čtyřech základních oblastech - při snižování nákladů, zvyšování výkonnosti, zajištění bezpečného zdravého pracoviště a snižování ekologické zátěže svých provozů. Optimalizované funkce systému jsou rozšířené například o předprovozní kontroly, které umožňují ještě komplexnější péči o řidiče, vozíky, baterie a celkové provozní náklady - bez dalších investic do vybavení vozíků nebo skladů.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?