Esa logistika byla pověřena svou mateřskou společností Hitachi Transport System zajištěním logistického servisu na turné Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. TMSO zavítal v květnu do Česka a na Slovensko na sérii tří koncertů v Praze, Ostravě a Košicích. ESA zajišťovala celní odbavení na Letišti Václava Havla, pozemní přepravu do míst jednotlivých koncertů, nakládky a vykládky vybavení TMSO.

Přeprava hudebních nástrojů, jako velice křehkého zboží byla spojena s výjimečnými opatřeními, a to nejen bezpečnostními. V první řadě šlo o zajištění bezpečnosti včetně pojištění hudebních nástrojů. Každý nástroj byl uložen ve speciálním přepravním boxu, nakládka byla vždy pod kontrolou pracovníků TMSO, manipulace s boxy probíhala pouze ručně a s velkou opatrností, přepravní prostor vozidla musel udržovat stálý teplotní režim v rozmezí mezi 25 až 27 °C.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?