Vyplývá to z materiálu dopravní politiky pro léta 2014 až 2020 s výhledem do roku 2050, jehož projednání vláda prozatím odložila na příští týden.

Materiál, který předkládá vládě ministr dopravy Zbyněk Stanjura, rovněž do budoucna upřednostňuje vyčlenit peníze na opravu a údržbu komunikací nad budováním nových. „Bez tohoto přístupu by docházelo ke znehodnocování již vložených investic a zanedbaná dopravní infrastruktura by se znovu vracela do seznamu investičních potřeb,“ uvedlo v materiálu ministerstvo dopravy.

Náklady na údržbu a opravy současné infrastruktury podle úřadu představují ročně 29 mld. korun. Jde o minimální částku, kterou je nutné investovat, aby postupně neklesala kvalita silniční sítě, která má dlouhodobě sestupnou tendenci, připustilo ministerstvo.

Žádné výrazné navýšení příspěvku ze státního rozpočtu ale ministerstvo dopravy požadovat nebude. Vládu chce požádat pouze o stabilizační opatření, které by resortu umožnily plánování staveb ve střednědobém horizontu na základě pevně stanovených rozpočtových rámců, uvedlo ministerstvo. Na nedodržování střednědobých rozpočtových rámců si dopravní resort dlouhodobě stěžuje.

Na druhou stranu bude úřad prověřovat možnosti, jakými podpořit financování dopravní infrastruktury prostřednictvím poplatků za její používání. Jde například o výše uvedené zpoplatnění silnic nižších tříd pro kamiony, které by ale úřad zavedl pouze v případě, že by režijní náklady při výběru nepřesáhly 30 % vybrané částky.

Úřad bude dále prověřovat možnost rozšíření výkonové mýtného na kategorie vozidel pod 3,5 tuny. Zároveň by úřad rád zvýšil podíl dopravního resortu na daních plynoucích z minerálních olejů výměnou za snížení přímých dotací na rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury ze státního rozpočtu.

Související