„Strojvedoucí se osobně seznámili s provozem a jízdními vlastnostmi tohoto stroje. Během května ujeli více než 10 tis. km převážně na trati mezi Hamburkem a Mnichovem,“ uvedl Jiří Samek, generální ředitel společnosti Metrans.

„Vlaky s kontejnery o hmotnosti až 1700 tun táhla střídavá varianta lokomotivy Vectron o výkonu 6400 kW,“ informoval Roman Kokšal z dopravní divize Siemens v České republice.

Operátor má dlouholeté zkušenosti s provozem dieselelektrických lokomotiv z produkce výrobního koncernu. V posledních letech si pořídil sedm strojů typu ER 20 Cargo. Ty mu umožňují nabízet přepravu uceleného vlaku z terminálu na terminál bez nutnosti výměny lokomotivy během jízdy tam, kde infrastruktura železnice a terminálů vyžaduje použití nezávislé trakce.

 

Vectron je novou generací interoperabilních lokomotiv, která podle výrobce získala jako první na světě certifikát shody s TSI a která je již schválena pro provoz v Německu, Rakousku, Švédsku, Polsku a v Rumunsku. Devizou lokomotivy je její variabilnost - v průběhu životnosti může být doplněna o komponenty potřebné pro provoz v dalších zemích dle provozních potřeb zákazníka.

Certifikát TSI

Lokomotivy Siemens Vectron loni úspěšně absolvovaly všechny předepsané typové zkoušky, na jejichž základě  získaly od německé instituce EBC certifikát shody s technickou specifikací pro interoperabilitu evropského vysokorychlostního železničního systému pro subsystém kolejová vozidla (TSI HS RST) a s dalšími relevantními TSI, které se na ně vztahují. Tento dokument je důležitým výchozím bodem pro udělení schválení pro provoz lokomotiv ve všech zemích Evropské unie.

Ke schválení provozu v jednotlivých evropských zemích pak už jen stačí doložit, že stroje odpovídají národním požadavkům jejich železniční infrastruktury. To znamená posouzení vlastností vozidla, které nejsou v TSI definovány nebo jsou v dotyčné zemi vyžadovány odchylně od evropského standardu.

Metrans je jedním z největších operátorů v kombinované dopravě ve střední a východní Evropě, se sítí vlastních poboček a terminálů v Česku, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku.

Související