Přeprava trvala osm dnů, přičemž dosud to bylo minimálně o den déle. Použití unifikovaného nákladního listu při překládce v Malaszewiczích ušetřilo přibližně dvanáct hodin.

ČD Cargo oficiálně zažádalo Kazachstánské státní železnice o povolení užít nákladní list CIM/SMGS minulý rok v únoru. Následovaly urgence za pomoci Ministerstva dopravy (mezivládní komise) a mezinárodní organizace OSŽD, jejímž je ČD Cargo členem.

V závěru roku 2012 pak Republika Kazachstán s platností od 1. ledna 2013 otevřela všechny importní trasy pro unifikovaný nákladní list.

Související