Sklad by měl stát na volném pozemku mezi železničními tratěmi Libeň - Běchovice a Malešice - Běchovice ve směru k Lomnické ulici. Podle předložených plánů bude mít velikost 150 krát 115 metrů a výšku 36 metrů. Navazovat bude na stávající areál firmy.

Městská část údajně naddimenzovaný projekt opakovaně odmítla. „Znamenal by výrazný zásah do krajiny a dopravní obslužnosti v daném místě,“ uvedl starosta Radek Vondra. „Proto o takovouto dominantu, kterou by se tak rozsáhlá a vysoká stavba bezesporu stala, opravdu nestojíme,“ doplnil. Vedení městské části se obává, že na jejím území přibude kamionů. Sklad by totiž sloužil nejen pro metropoli, ale také pro zásobování dalších regionů.

Mluvčí firmy Coca-Cola HBC ČR Milan Luzum ale tvrdí, že skladovací hala bude bezhlučná a bezemisní. „Důvodem zamýšlené stavby je zefektivnění distribuce snížením celkového objemu dopravy, přinášející jak úsporu nákladů, tak i logické snížení dopadů na životní prostředí,“ sdělil ČTK. Připomínky vzešlé z posuzování EIA bude investor respektovat a stávající projekt podle nich upraví. Studie zveřejněné v informačním systému EIA už nyní tvrdí, že hala nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí, ráz krajiny a zdraví obyvatel.

Související