Cohda Wireless je přední společnost zabývající se bezdrátovou komunikací pro automobilové bezpečnostní technologie. Tímto krokem dochází ke spojení zkušeností a know-how tří společností a přiblížení realizace konceptu „Internet věcí“ (Internet of Everything), ve kterém se propojují i věci navzájem dosud nepropojené. Nové technologie udělají z řízení vozidla bezpečnější a příjemnější zážitek a vylepší plynulost provozu.

Komunikace automobilů s jinými vozidly (C2C – Car to car) a automobilů s okolní infrastrukturou (C2I – car to infrastructure) umožňuje rozvoj technologií aktivní bezpečnosti. Ty by podle studie amerického ministerstva dopravy pozitivně ovlivnily až 81 % nehod a tím snížily riziko úmrtí a zranění na silnicích. Současně může komunikace automobilů s okolím přispět velkou měrou k plynulosti v dopravě a tím snížit množství vypouštěných skleníkových plynů. Těchto výsledků se dá docílit pomocí aplikací, které varují před nebezpečím v podobě potenciální kolize či blížícího se neovladatelného vozidla nebo vznikem dopravní zácpy v okolí.

Pro potřebu komunikací automobilů s okolím a mezi sebou jsou nezbytné vysoce spolehlivé a bezpečné přenosy dat mezi rychle se pohybujícími vozidly a okolní infrastrukturou. Společnosti NXP a Cohda disponují vhodným flexibilním řešením bezdrátové komunikace, které je založené na existujících a používaných technologiích. Spolupráce společností Cisco, NXP a Cohda umožní propojit jejich znalosti a zkušenosti a představit nová zařízení standardu IEEE 802.11p, která budou připravena na zavedení inteligentních dopravních komunikačních systémů po celém světě.

Související