Spolupráce mezi oběma firmami začala již na začátku srpna 2012 a v současné době má za sebou tříměsíční zkušební provoz.

Gefco pro společnost Camaieu zajišťuje přepravu zboží z Francie, etiketování oděvů a distribuci do prodejen v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. Souběžně zajišťuje pro oděvní firmu podobný projekt také v Polsku pro distribuci do tamních prodejen.

U takto komplexního projektu musí celý logistický proces probíhat co možná nejrychleji. Proto jsou v České republice oděvy opatřeny etiketou s informacemi o výrobku a o ceně v měně cílové země.

Díky rychlé logistice je pak zboží do některých prodejen v České republice doručeno již 28 hodin od nakládky ve Francii, a to v přesně stanovených časových oknech. V dalších přesně stanovených časových oknech následuje dodání do zbytku ČR, na Slovensko a do Maďarska a Rumunska.

Související