„Nejvíce poklesly exporty mezi ČR a Španělskem a Portugalskem. Na této trase se objemy tankování našich zákazníků propadly téměř o třetinu,“ říká Ondřej Pavlík, výkonný ředitel české a slovenské pobočky DKV. „Naopak více se nyní jezdí do Německa a zemí Beneluxu.“

Úbytky tankování v zahraničí odpovídají stavu ekonomiky v okrajových zemích. Např. Itálie a její strukturální problémy se odrážejí na nižším tankování v dříve oblíbeném Slovinsku. Pokles cest do Velké Británie zase snížil tankování v Belgii. Zkrácení tras kamionů sebou nese i změny tankovacích míst. Zatímco ještě před několika měsíci vyjížděly kamiony z ČR s téměř prázdnými nádržemi, aby natankovaly v zemích s levnější naftou, nyní se situace částečně obrací.

„Protože se jezdí více kolem středu Evropy, dopravci nemají tolik možností využívat levného tankování ve vzdálenějších zemích,“ uvádí Ondřej Pavlík. „O to více hledají nejlevnější řetězce v Česku, které dokážou poskytnout například v kombinaci s naší tankovací kartou zajímavé nabídky a podmínky. Přestože celkový objem nafty, který se prodá na českých čerpacích stanicích, klesá, tankování našich zákazníků v ČR roste v řádu vyšších jednotek procent.“ Pokud cesta zavede dopravce dál, do země, která nabízí levnější tankování, např. i formou vrácení části spotřební daně, potom nadále preferuje tankování tam.

Výkony kamionové dopravy se podle analýz DKV meziročně příliš nezměnily. Změnila se ale struktura přepravy, což souvisí právě s hospodářskou recesí. „Podle údajů našich zákazníků se nyní převáží daleko méně elektroniky, což odpovídá poklesu spotřebitelské poptávky. Také sektor automotive zaznamenává z hlediska přepravních výkonů pokles,“ tvrdí Ondřej Pavlík. Na druhé straně rostou např. výkony zásilkových služeb.

Vysoké ceny nafty a mýta budou v příštím roce nadále kritickým faktorem ekonomiky dopravců, který zásadním způsobem ovlivní jejich likviditu. „Očekáváme, že kapacita dopravců bude vyšší než poptávka, a proto budou i nadále pokřivené ceny a cenové hladiny,“ uvádí Ondřej Pavlík. „Z praxe našich zákazníků víme, že otevřené kalkulace, které by zohledňovaly nárůsty cen nafty nebo sazeb mýta, jsou stále spíše výjimkou. To znamená, že převažují přepravní kontrakty, které nezohledňují nárůst nákladů pro dopravce. V drtivé většině případů musí dopravce tyto nárůsty, které jsou například u paliva mnohdy skokové, kompenzovat snížením vlastní marže. Vzniká mu tak náklad, který nedokáže na zákazníka přenést.“

DKV proto i v příštím roce očekává, že se budou dopravci snažit uplatnit systém, v němž namísto orientace na malou skupinu zákazníků budou vytvářet široké portfolio zakázek. V jeho rámci pak mohou pružně přenášet dopravní kapacity podle toho, kde jsou schopni prodat své kapacity za vyšší sazbu. Nižší závislost na zákazníkovi je jednoznačně cesta k vyšší ziskovosti.

„Pokud jde o ceny paliv v příštím roce, očekávám, že se budou mírně snižovat, zejména v důsledku rostoucí soběstačnosti severoamerických trhů. Na nich se výrazně zvyšuje podíl vlastních zdrojů ropy, ropných produktů a plynu z břidlic,“ dodává Pavlík. „Na druhou stranu je zde vliv české měny. Pokud koruna oslabí, zpomalí to celkový dopad na pokles ceny paliva.“

Související