Stavba navázala na modernizaci a optimalizaci spojovacího ramene I. a II. tranzitního železničního koridoru. V rámci těchto staveb bylo vybudováno mj. také moderní zabezpečovací, sdělovací a napájecí zařízení, které umožnilo úsekové řízení, a tvoří základ pro dispečerské řízení.

Vlastní řídicí dispečerské centrum pro úsek Česká Třebová-přerov bylo umístěno do nové budovy Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. Na trati je maximální povolená rychlost 160 km/h.

V jednotlivých stanicích na trati došlo k úpravám softwaru zabezpečovacích a sdělovacích systémů. Železniční stanice jsou nyní vybaveny kamerovými systémy pro sledování vybraných částí staničních obvodů a ve stanicích je pro potřebu dispečerského řízení upravena část sdělovacího zařízení. Železniční přejezdy na silnících I. až III. třídy jsou vybaveny kamerami začleněnými do kamerového systému s tím, že dispečer CDP může kontrolovat situaci na zmíněných přejezdech. Částečně byly doplněny i elektrické ohřevy výhybek.

Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD Praha a celkové náklady dosáhly 140 mil. korun. Rozhodující část je zajišťována spolufinancováním z prostředků Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Příspěvek činí až 84,9 % ze způsobilých nákladů.

Související