Díky nové generaci speciální SW aplikace eLine umí společnost nyní přímo v místě prodeje širokého spektra komodit nabídnout prostřednictvím internetové e-komunikace komplexní softwarovou podporu procesu volby financování, jeho kalkulace, schválení a následné vytištění a uzavření smlouvy. To vše souběžně s procesem pořízení předmětu ze strany zákazníka.

Společnost ČSOB Leasing tak aktivně reaguje na stále vyšší dostupnost a rychlost internetových služeb. „Inovace v této oblasti ze strany ČSOB Leasing má potenciál vytvořit zcela nový obchodní koncept spolupráce leasingové společnosti s distribučními partnery – dodavateli těžké dopravní, komunální, manipulační nebo zemědělské techniky, ale také jakéhokoliv výrobního stroje. Budoucnost leasingových služeb vidím v adekvátním integrování procesu prodeje předmětů a leasingového financování s pomocí moderních SW technologií,“ komentuje novinku Josef Rosenkranz, místopředseda představenstva a výkonný ředitel pro obchod ČSOB Leasing.

Zákazník v místě prodeje nově obdrží on-line kalkulaci akční či individuální nabídky financování, a to u jakékoliv leasingem financované movité komodity od vozidla, motorky, kopírky, manipulační, zemědělské techniky až po obráběcí a jiné stroje. Šetří tím čas i náklady na cestování a není zatěžován přebytečnou administrativou. Podání žádosti o financování, její schválení včetně optimálního namodelování výše splátek podle svých potřeb a následné uzavření smlouvy vyřídí on-line s ČSOB Leasing přímo u dealera či dodavatele.

Dodavatel může vše bezprostředně po schválení vytisknout a se zákazníkem ihned podepsat smlouvu o financování. Má tak k datu předání předmětu jistotu, že kupující má prostředky na pořízení předmětu. Zákazník zároveň s přejímkou předmětu podepíše i dokumenty k aktivaci smlouvy o financování – vše v jeden čas a na jednom místě. Vzhledem k tomu, že ČSOB Leasing podporuje rozvoj elektromobility, totéž nově umožňuje také spolupracujícím dodavatelům, kteří se rozhodli či rozhodnou prodávat elektromobily.

„S používáním on-line systému nemají naši spolupracující partneři žádné dodatečné náklady. K jeho instalaci nic nepotřebují, systém si na jejich počítačích neukládá žádná data a nezatěžuje je, jedinou podmínkou je přístup na internet a standardní internetový prohlížeč. S jeho pomocí získávají možnost zrychlit a podpořit své prodeje,“ doplňuje informaci o významné inovaci na leasingovém trhu Marta Slažanská, produktová manažerka společnosti.

Související