Projekty, které se v jednotlivých členských zemích ELA ucházejí o toto národní ocenění, jsou hodnoceny podle jednotné metodiky a ti nejúspěšnější následně postupují z národních kol do celoevropského finále, ve kterém o konečném pořadí jednotlivých projektů rozhoduje mezinárodní porota složená z 12 logistických odborníků z celé Evropy. Soutěž je již řadu let známa pod názvem The European Award for Logistics Excellence.

Letošní národní kolo vyhlášené Českou logistickou asociací umožňuje předkládat jednotlivé projekty do soutěže do 26.10.2012.

V průběhu listopadu bude odbornou hodnotitelskou komisí stanoveno pořadí jednotlivých přihlášených projektů a vyhlášen vítězný projekt, který získá ocenění ČLA Logistický projekt roku. Následně bude tento vítězný projekt (a v případě dosažení potřebného bodového hodnocení i další dva projekty) nominován do evropského kola soutěže.

Přihlásit projekt mohou subjekty působící ve výrobě, obchodu, službách, ozbrojených složkách, veřejném sektoru, poradenství či jakékoliv organizace s aplikovanou logistikou. Předložené řešení může představovat integraci nebo změnu v logistických procesech nebo např. inovativní způsob ve využití vhodné technologie.

Firma může také třeba představit nový dopravní či skladovací systém, jehož zásluhou došlo k zásadní změně fungování logistiky. Stejně tak může ocenění získat projekt za realizaci změny ve výrobní logistice nebo za prokazatelné zlepšení fungování logistiky v důsledku implementace vhodné informační či komunikační technologie.

Přihláška a další informace k soutěži jsou na www.czech-logistics.eu/home/.

Související