Podíl podnikatelů s pozitivním výhledem pro příští pololetí se výrazně zvýšil, a to i přes to, že český byznys prochází velmi náročným obdobím. Poslední půlrok hodnotí malé a střední firmy v Česku svou ekonomickou situaci naopak podstatně hůře než v předchozích obdobích.

„Problémy podnikatelům mimo jiné způsobuje rostoucí daňová zátěž především u DPH a omezované veřejné výdaje a investice, což je patrné zejména z dílčích výsledků v kategoriích Podniky poskytující osobní služby a Stavebnictví. Naopak zlepšení výsledků u otázky 'očekávání vývoje ekonomiky' indikuje, že situace by se měla v příštím období výrazně zlepšovat,“ říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.

Počet podnikatelů, kteří odpověděli pozitivně na otázku, jaký očekávají celkový vývoj ve druhém pololetí roku 2012, se oproti předchozímu průzkumu poměrně výrazně zvýšil, a to na 26,8 % z předchozích 16,1 %. Tento výsledek je pak srovnatelný s podílem optimistických podniků v předchozích obdobích, kdy například v září 2011 mělo pozitivní očekávání 30,6 % podniků, v únoru 2011 pak 28,4 % podniků. Nejhorší situace, která byla zaznamenána v únoru 2009, kdy pozitivní vyhlídky mělo pouze 10,2 % podnikatelů, je již s největší pravděpodobností překonána.

Počet společností, které očekávají zhoršení své celkové situace, se oproti lednu letošního roku rovněž výrazně zlepšil. Ve druhém pololetí roku 2012 očekává svůj celkový vývoj negativně 25,7 % podnikatelů oproti předchozím 36,3 %. Stabilní vývoj své ekonomické situace pak v předchozím i v současném průzkumu předpokládá shodných 47,6 % respondentů.

V aktuálním průzkumu uvedlo celkem 22,2 % podnikatelů, že jejich celková ekonomická situace byla v prvním pololetí roku 2012 příznivější než v předchozím období (oproti 29,8 % v minulém průzkumu). Naproti tomu negativně se o vývoji své ekonomické situace v průzkumu vyjádřilo 37,6 % společností, což je o více než 10 procentních bodů horší výsledek než při průzkumu realizovaném v lednu roku 2012.

 

Hodnocení dílčích indikátorů

Růst obratu v prvním pololetí 2012 hlásí 23,1 % podniků, pokles pak 44,1 % podniků. Pozitivní vývoj v příštím období z hlediska svého obratu prognózuje 27,1 % podniků, propad tohoto ukazatele pak očekává 30,2 % podniků.

Celkem 20,6 % firem registrovalo v posledním období nárůst zakázek a objednávek, 47,7 % firem evidovalo jejich snížení. Nárůst zakázek a objednávek pak pro druhé pololetí roku 2012 prognózuje 26,2 % respondentů, pokles naopak 28,2 % firem.

Zvýšení počtu zaměstnanců v prvním pololetí roku 2012 avizovalo 15,9 % a snížení 21,9 % podnikatelů. Optimistický výhled ohledně tohoto ukazatele pro příští období má 12,3 % společností, 17,2 % podniků naopak plánuje propouštění svých zaměstnanců.

Vyšší objem investic v posledním období zmínilo 20,8 % firem, naopak snížení investiční aktivity 40,0 % firem. Nárůst investic v příštím období predikuje 16,8 % podniků, pokles naopak 34,0 % firem.

 

Hodnocení za různé oblasti podnikání

Z hodnocení za různé oblasti podnikání vychází nejlépe výrobní sféra, kde svoji současnou celkovou situaci hodnotí pozitivně 37,9 % podnikatelů, negativně pak 25,5 % podnikatelů. Toto potvrzuje současný trend, kdy především výrobní podniky jsou tahouny české ekonomiky a hlavním cílem jejich produkce je hlavně export. Pozitivní vyhlídky v této oblasti má pro druhé pololetí roku 2012 35,3 % výrobních podniků, negativní pak 16, 3 % podniků.

V další hodnocené kategorii - stavebnictví - je situace naopak nejhorší, za poslední období hodnotí svoji celkovou situaci pouze 8,4 % firem, negativně naopak 57,1 % firem, což potvrzuje současné zprávy o tom, že stavebnictví v ČR je především díky omezení investic a vládních výdajů ve velkém útlumu. Co se týče predikcí v této oblasti, pozitivní vývoj pro druhé pololetí roku 2012 očekává 22,7 % podnikatelů, negativní pak 42,0 % podnikatelů, což je oproti hodnocení jejich současné situace poměrně výrazné zlepšení.

V kategorii služby převážně pro podnikatele hodnotí svoji situaci pozitivně 23,6 % podniků, negativně pak 29,1 % podniků, pozitivní vývoj v této oblasti očekává 27,3 % podniků, negativní pak 18,2 %. Sektor služeb pro podnikatele se tak zdá být celkem stabilizovaným a perspektivním odvětvím.

Naopak v poslední hodnocené kategorii podnikatelů poskytujících osobní služby je situace výrazněji horší. Pozitivní vývoj za poslední období v průzkumu hlásí 13,8 % podniků, negativní vývoj pak 45,7 % podniků, pozitivní vyhlídky v této oblasti má 19,0 % podniků, negativní pak 31,9 % podniků. Z výsledků lze usoudit, že podnikání v těchto oborech není v současnosti příliš atraktivní, a to především díky omezovaní výdajů ze strany domácností a snižováním jejich koupěschopnosti především restriktivní rozpočtovou politikou a zvyšováním sazeb DPH.

Související