ČTÚ proto v rámci svých kompetencí zahájil se státním podnikem správní řízení o uložení pokuty, aby se kvalita poskytovaných služeb dostala na požadovanou úroveň. Ta se navíc každoročně zvyšuje; pro letošek ČTÚ požaduje 95 %.

Podle pošty je naměřený ukazatel v rámci zemí EU standardní a rozdíl 1,85 % nepředstavuje podstatné nedodržení požadavku. „Ročně Česká pošta dodá stamiliony obyčejných listovních zásilek a neustále se zvyšující parametr představuje enormně vysoké náklady na zajištění této služby. Z průzkumů spokojenosti zákazníků však vyplývá, že zákazníci jsou jak s kvalitou, tak i termínem doručení obyčejných listovních zásilek velmi spokojeni," uvedla mluvčí pošty Marta Selicharová. Dodala, že parametr podnik v posledních letech vždy plnil, i přes jeho postupné zvyšování z 91 na 94 %.

Zpráva ČTÚ o plnění povinností České pošty v roce 2011 udává také hlavní nedostatky podniku. Jedním z nich je situace, kdy doručovatel uloží zásilku na pobočce bez toho, aniž by před tím u adresáta doma nebo v sídle jeho společnosti vykonal standardní pokus o dodání a v místě uvedeném v poštovní adrese zanechá pouze výzvu k vyzvednutí uložené poštovní zásilky.
Další závažný nedostatek při dodávání poštovních zásilek bezprostředně souvisí s předáváním výzev o uložených poštovních zásilkách adresátům. Výzvy, zejména k uloženým balíkům, jsou adresátům často předávány listovními doručovateli se zpožděním následující pracovní den. Výjimkou nejsou případy, kdy výzva není adresátovi předána vůbec, adresát se tak o existenci uložené poštovní zásilky nedozví a ta je pak po uplynutí úložní doby vrácena odesílateli.

Dále bylo příčinou nespokojenosti řady zákazníků České pošty v roce 2011 zdlouhavé vedení celního odbavení poštovních zásilek z ciziny a s ním spojené opožděné dodání. Změna legislativy k 1. 4. 2011 (zákon o DPH, snížení limitu dovozního cla u dovozů ze zemí mimo Evropskou unii) zásadním způsobem navýšil množství celně projednávaných poštovních zásilek oproti předchozímu období.

Pošta loni doručila 556,4 mil. obyčejných a doporučených dopisů, což je o 10 % méně než v roce 2010. Obyčejné zásilky jsou nejvíce využívanou službou pošty s podílem 80 % na všech doručovaných zásilkách. Podnik je největším českým balíkovým přepravcem, dominantní postavení má i v oblasti přepravy zásilek z e-shopů.

Související