Vrchní soud v Olomouci minulý týden zvrátil rozhodnutí nižšího soudu a vyňal nemovitost patřící společnosti Prologis z insolvenční podstaty společnosti Deveplan. Pozemek byl vrácen společnosti Prologis a byla potvrzena její vlastnická práva. V krátkém vyjádření soudců z průběhu soudního řízení byly potvrzeny argumenty společnosti Prologis a vrchního státního zástupce týkající se platnosti rozhodčího nálezu o převodu nemovitosti od Deveplanu do vlastnictví Prologisu.

Případ začal již před několika lety, v roce 2009, když společnost Prologis koupila, v blízkosti města Brna, pozemek od společnosti Deveplan. Tento pozemek plánovala využít pro výstavbu tří budov o rozloze 76 tis. m2.

Podle tvrzení firmy Deveplan, které společnost Prologis ihned napadla, nikdy k uzavření kupní smlouvy nedošlo z důvodu neschopnosti nálezu rozhodčího soudu nahradit vůli Prologisu. Z důvodu neexistence jakékoli kupní smlouvy vlastnická práva pozemku nebyla převedena na společnost Prologis a zůstala v rukou Deveplanu. Těsně poté, co se Deveplan rozhodl zpochybnit nárok Prologisu na pozemek, upadl do insolvence.

Poté, co si Deveplan vynutil registrovaný převod majetku (a souvisejících plateb) prostřednictvím rozhodčího nálezu, se snažil zpochybnit svůj vlastní nález s cílem, aby Prologisu nezbyl ani majetek ani kupní cena; a tento výsledek byl schválen soudcem brněnského soudu. V roce 2011 se společnost Prologis proti tomuto rozsudku odvolala. V úterý 10. července 2012 vrchní soud v Olomouci rozhodl ve prospěch Prologisu a pozemek byl společnosti navrácen.

Ben Bannatyne, CEO společnosti Prologis pro střední a výhodní Evropu, se k případu vyjádřil následovně: „Jsme potěšeni, že soudy v České republice podpořily naše tvrzení a spravedlnosti bylo učiněno za dost. Společnost Prologis provozuje v České republice velmi úspěšný byznys a rozsudek z minulého týdne potvrzuje naše rozhodnutí v České republice v budoucnu nadále růst a rozvíjet se. Zvrácení tohoto rozsudku byla dlouhá a namáhavá bitva a já bych rád poděkoval svým kolegům a našemu právnímu týmu ze společnosti White & Case za odvedení skvělé práce.“

Související