Kladný posudek dopadu stavby na životní prostředí je nezbytnou podmínkou pro zahájení stavby. Výstavba se podle ŘVC zpozdí o půl roku až o rok. „Oficiální cestou, ani do datové schránky, ani poštou, jsme je (rozhodnutí) zatím neobdrželi," uvedl Skalický. Informace o zamítnutí druhé verze dokumentace k jezu jsou vyvěšeny pouze na stránkách MŽP. Podle ministerstva prý nebylo ředitelství informováno pouze nedopatřením, dodal.

Rozhodnutí MŽP je podle Skalického protiprávní a ředitelství se proti němu ohradí. Změny v projektu, které ŘVC doplnilo letos v lednu, považuje za dostatečné. Tehdy se do projektu zahrnuly koridor pro tažné ryby a biokoridor pro drobné suchozemské živočichy. MŽP prý mezi 13 výtkami požaduje například vypracování další technické varianty splavnění Labe, přestože v původní dokumentaci je jasně prokázáno, že žádná taková alternativa neexistuje.

Výstavbu plavebního stupně v Děčíně ministerstvo dopravy dlouhodobě považuje za prioritu. Úřad si od toho slibuje zachování tuzemské lodní dopravy, která se nyní podle rejdařů nachází v kritickém stavu. Vodní cesta je podle nich nedobudovaná a současný stav, kdy je Labe po 175 dnů v roce nesplavné, na něm prý neumožňuje efektivně podnikat.

Související