Tato zpráva, která je první ze série o průmyslovém a logistickém trhu v Evropě, se zabývá obecnými makroekonomickými trendy, u kterých se očekává, že ovlivní tento trh v příštích deseti letech.

„Výrazný nárůst podílu Číny a Indie na světové produkci, který se očekává v příštím desetiletí, bude znamenat intensivnější obchodování mezi těmito dvěma zeměmi a Evropou,” říká Omar Sattar, ředitel Colliers International ČR. „Vzhledem k tlaku na snižování jak obchodních, tak i environmentálních nákladů v dodavatelských řetězcích, očekáváme nárůst obchodu přes jižní Evropu. Tato skutečnost, spolu se zvyšujícím se ekonomickým a výrobním růstem ve východní Evropě a dalším zapojením tohoto regionu do globálních dodavatelských řetězců, urychlí potřebné investice do infrastruktury.“

Vznik větších a silnějších ekonomik ve východní Evropě, jako například Česká republika a Rumunsko, bude hrát klíčovou roli při budování nové infrastruktury a dodavatelských řetězců napříč Evropou. Zejména Polsko se jeví jako hlavní tahoun, protože těží z nové infrastruktury a růstu spotřebitelské a výrobní poptávky. Růst spotřebitelských výdajů zvýší potřebu dopravy zboží do těchto lokalit. Skutečnost, že díky růstu těchto trhů budou přímé dodavatelské řetězce nákladově efektivnější a budou profitovat ze svého rozsahu, což pomůže jejich národním logistickým trhům, je rovněž klíčová. Nízké mzdy, rozvinuté dopravní spojení s Německem a střední Evropou a nezávislé, plovoucí měnové kurzy budou v krátkodobém a střednědobém horizontu klíčem k výrobnímu růstu ve východní Evropě. Z dlouhodobého hlediska pomohou lepší vazby na globální dodavatelské řetězce udržet růst - za předpokladu, že zkvalitňování infrastruktury bude pokračovat.

Turecko, které leží na „hedvábné stezce“ mezi Evropou a Asií, sehraje klíčovou roli ve zprostředkování obchodu mezi těmito dvěma kontinenty a přispěje k tomu, aby obchodování bylo nákladově efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Rozvoj velkých přístavů na severním pobřeží Jadranu a u Černého moře a zlepšení jejich spojení se zbytkem Evropy bude důležitý pro argumentaci proti plavbě do hlavních severských přístavů přes Gibraltar. Železniční spojení Turecka s Blízkým východem, Íránem a Pákistánem kromě toho umožní, aby bylo zboží do Evropy přepravováno jak přes železniční spojení z Istanbulu, tak přes přístavy v Černém moři. Železniční tratě, protínající také hlavní evropské železniční a silniční koridory v Budapešti, Lublani, Salzburku a Vídni, umožní přístup na trhy ve střední a východní Evropě.

Navrhované budoucí rozšíření přístavů severního Jadranu (NAPA) zvýší kontejnerovou kapacitu na zhruba 6 mil. TEU v roce 2020 a přispěje tak k převozu zboží do Evropy přes tuto lokalitu. Rozvoj silničního spojení z této oblasti, především do Polska, bude nezbytné. Trojměstí (Gdaňsk, Gdyně a Sopoty) má možnost stát se hlavním uzlem pro kontejnerovou dopravu v souladu s rostoucím ekonomickým postavením Polska. Lodž má potenciál stát se klíčovým distribučním uzlem Polska díky své centrální poloze, zatímco růst Vratislavi a Horního Slezska bude zaměřen na zásobování velké koncentrace obyvatelstva.

Související