„Letos budeme hodnotit exportní růsty a výkonnost v roce 2011, který byl pro českou ekonomiku rokem silným a věřím, že i pro mnoho českých exportérů se stal rokem rekordním. My jsme rozhodně u řady našich klientů mohli sledovat, jak se jim daří zvyšovat exportní objemy a dobývat nové trhy,“ uvedl Luděk Drnec, obchodní ředitel a jednatel společnosti DHL Express CZ.

„Přestože rok 2011 byl úspěšný pro velkou řadu firem, v současné době při sběru výsledků zaznamenáváme mnoho nečekaných zvratů u zavedených společností a na druhou stranu řadu překvapivých výsledků u těch méně známých,“ dodává Martin Růžička, Country Manager společnosti Coface Czech, která hodnotí a zároveň autorizuje ekonomické výsledky finalistů soutěže.

I letos mají firmy možnost soutěžit ve čtyřech hlavních kategoriích, a to Středně velká společnost, Malá společnost, pro kategorii Exportér teritoria bylo vybráno Německo a Exportér regionu bude volen v rámci Plzeňského kraje.

Malá společnost je kategorie je určena firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 mil. korun. Podíl zahraničního vlastníka ve společnosti nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2010 musel být minimálně 100 tis. korun a další podmínkou je, že společnost vznikla před 1. lednem 2010. Středně velká společnost – je kategorie určena firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 mld. korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu musel v roce 2010 činit minimálně 100 tis. korun a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2010. Hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2010 a rok 2011) a podílu exportu na obratu firmy.

„Loňský rok byl pro exportéry úspěšným a rostl zejména export do Německa. To je důvod, proč lze očekávat, že se do soutěže přihlásí rekordní počet vývozců. Proto jsme zvolili za hodnocené exportní teritorium právě tuto zemi,“ dodal Tomáš Hron, ředitel Global Transaction Banking ze společnosti UniCredit Bank.

Agentura CzechTrade i v jubilejním 15. ročníku vyhlašuje tradiční kategorii „Nejúspěšnější klient“. Letos bude ocenění úzce spjato s Exportní strategií ČR pro období let 2012 až 2020, neboť agentura vybere vítěze z klientů, kteří vyváží do prioritních zemí. Jedná se o Brazílii, Čínu, Indii, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruskou federaci, Srbsko, Turecko, Ukrajinu, USA a Vietnam.

Naše ekonomika je velice zranitelná, protože vyvážíme převážně do Německa, případně do Evropy a nejvíce automobily. Jsme příliš jednostranně orientovaní, řekl Zdeněk Vališ z agentury Czech Trade, která proto vytváří novou obchodní strategii, jejíž hlavní součástí je podpora vývozu do prioritních zemí.

Logistické společnosti jsou úzce spojené s úspěchy českých exportérů. V posledním kvartálu loňského roku, který bývá v logistice tradičně nejlepší, nastal propad. Ten pokračoval i letos, což vypovídá o neúspěchu českých exportérů. Od dubna ale nečekaně došlo k organickému růstu exportu, řekl Luděk Drnec. „Něco se děje. Firmy mají nasmlouvanou produkci. Konec roku by měl být v logistice dobrý, a tak se černé scénáře zřejmě nenaplní.“

Podle Tomáše Hrona byl minulý rok mírně optimistický. Dostupnost úvěru se lehce zlepšila, podmínky pro jeho získání jsou ale složitější. Problém je, že většina úvěrů jde do provozu a ne do investic. „Obchodní partneři by měli být nyní obezřetnější – je třeba ošetřit finanční rizika,“ řekl Hron.

Podle nejnovější předpovědi OECD letos v České republice poklesne HDP o 0,5 %. „Krizové období pokračuje. Insolvence je stále velký problém,“ uvedl Martin Růžička.

„Světový obchod se nevyvíjí příznivě. Náš hlavní potenciál je v zahraničním obchodu,“ uvedl Michal Mejstřík, člen NERV. Podle něj je zahraniční obchod jediná prorůstová položka české ekonomiky, přičemž domácí poptávka dále klesá. Měli bychom si vzít příklad z Německa, jehož export je velice diverzifikovaný. Vedle Evropy je to ve velké míře například USA nebo Čína. Náš problém tkví v tom, že kromě průmyslu rostou mzdy stále rychleji než produktivita práce, dodal Mejstřík.

Související