„Parametry prognózy ČBA se v porovnání s tou poslední mění jen málo - mírně se zhoršily předpoklady pro vývoj spotřeby domácností (-0,8 %), vládní spotřeby (-1,0 %) a investic (-0,6 %), tedy v zásadě všech faktorů domácí poptávky. Jejich vliv je však částečně kompenzován čistým vývozem”, uvedl Pavel Mertlík, člen vědeckého grémia ČBA.

Pokračovat bude poměrně vysoká míra nezaměstnanosti (odhad průměrné míry registrované nezaměstnanosti na rok 2012 činí 8,9 %), která ovlivní pracovní trh a také příjmy domácností. Reálné mzdy pravděpodobně poklesnou díky zrychlení inflace v kombinaci s pomalým růstem ekonomiky. Růst inflace (prognóza 3,4 % na rok 2012) odráží hlavně dopad růstu DPH, cen komodit a energií. Kombinace těchto faktorů představuje hlavní důvod poklesu spotřeby domácností.

Navzdory stagnaci ekonomiky bankovní sektor letos pravděpodobně udrží kladný růst úvěrů. „Česká bankovní asociace zvýšila odhad jejich růstu o 1,2 procentního bodu na +3,6 %. Banky tak začátkem roku podpoří rozvoj tuzemské ekonomiky více, než očekávaly. Podobný rozsah růstu by měly vykázat jak úvěry obyvatelstvu (+3,8 %), tak úvěry podnikům (+3,3 %). Vývoj však i zde záleží např. na očekávaném zlepšení u poptávky podniků po investičních úvěrech,“ řekl Pavel Sobíšek, jeden z autorů prognózy.

V roce 2013 by podle ČBA růst reálného HDP mohl dosáhnout 2 %. Nezaměstnanost se však i při postupném návratu k růstu bude pohybovat kolem 8,6 %.

Související